vælg et emne
... eller vælg et emne

Alkohol- og Narkotikarådet

Rådet er et rådgivende organ indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, kontrol og behandling. Rådet skal følge udviklingen inden for områderne misbrug af alkohol, narkotika og lignende stoffer.

Rådet skal tillige fungere som rådgivende organ for Naalakkersuisut og for de involverede Naalakkersuisoqarfiit med følgende opgaver:

  • Opstille forslag til mål og strategier for den samlede indsats indenfor misbrugsområdet.
  • Pege på forskningsmuligheder- og behov.
  • Bidrage til indsamling, koordinering og formidling af informationer og ekspertise.
  • Årligt udarbejde en rapport/beretning til Naalakkersuisut om udviklingen på alkohol- og narkotikaområdet, herunder bidrage med anbefalinger til initiativer, der forebygger eller nedbringer misbruget af alkohol og narkotiske stoffer.
  • Afgive høringssvar i forbindelse med relevante offentlige høringer.

Rådets sammensætning
Rådet er sammensat under Departementet for Sundhed, og der udpeges medlemmer for en periode af 4 år med følgende repræsentanter fra:

- 1 sagkyndig udpeget af Departementet for Sundhed
- 1 sagkyndig udpeget af Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender
- 1 sagkyndig udpeget af Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
- 1 sagkyndig fra Landslægeembedet
- 1 sagkyndig fra Politiet i Grønland
- 1 sagkyndig udpeget af Kommunernes Landsforening (KANOKUKA)
- 4 medlemmer udpeges af Naalakkersuisoq for Sundhed, til at repræsentere børn og unge, idrætten, misbrugsbehandling samt ludomani.

De af Naalakkersuisoq for Sundhed udpegede medlemmer, udpeges for en 4-årig periode. I forbindelse med et nyt Naalakkersuisut, sker nyudpegning inden for 6 uger efter konstituering af Naalakkersuisut. Ved udtræden af rådet i perioden, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden på de 4 år.

 

Formand for Alkohol- og Narkotikarådet

Frederik Lundblad  

 

Sekretær

Birgit Niclasen
Leder af Allorfik, lægefaglig chefkonsulent
E-mail: bivn@allorfik.gl

 

Årsberetninger

Årsberetning 2014

Årsberetning 2006 (PDF-fil)

Årsberetning 2007 (PDF-fil)

Årsberetning 2008 (PDF-fil)

Årsberetning 2009 (PDF-fil)

Årsberetning 2010 (PDF-fil)