vælg et emne
... eller vælg et emne

TV-kampagne mod hashmisbrug

Kampagne fra 200X.

Formålet
Målet med kampagnen er at skabe debat om hash og andre rusmidler, og dermed medvirke til at styrke det kriminalpræventive arbejde. Forældre og andre voksne er rollemodeller for børn og unge, og kampagnen skal give forældrene nogle redskaber til at gå i dialog med deres børn om brug af rusmidler.

 


1: Hash og Skole

 


2. Hash og Grønland

 


3. Hash og familien

 


4. Hash og livet

 


5. Hash og fremtiden

 


6. Hash og sundhed

 

 

Ivâna er værten
Værten på de 7 TV-spots er 15-årige Ivâna. Hun er en gæv og frisk sportspige, som spiller håndbold og volleyball på eliteniveau. Ivâna bliver jævnligt præsenteret for hash igennem venner, bekendte og i samfundet.  Hun undrer sig over dette, og forklarer med sine egne ord, at hun igennem denne kampagne vil undersøge emnet. Det gør hun ved at interviewe en række personer, som forhåbentlig gør både hende og seerne klogere.

Afslutningen på hver spot
Hver spot slutter med, at Ivâna fortæller om sin oplevelse og nye viden om emnet.

KNR-TV og Nuuk-TV
De 7 spots vises i KNR-TVs borgeroplysning og umiddelbart efter Nuuk TVs nyhedsudsendel-ser. Hver spot vises i en uge

Hashmisbruget
Hashmisbruget i Grønland skal ses og vurderes i sammenhæng med misbrug af andre stimulanser, da langt de fleste personer, som får problemer med hash, har haft længe-revarende brug og misbrug af tobak og alkohol. Undersøgelser har vist, at børn og unge også ryger hash. Både socialinstitutioner for børn og unge og det psykiatriske system gør opmærksom på, at der findes grupper af unge som har et stort misbrug af hash. Dette misbrug kan have konsekvenser for de unges behandlingsforløb, deres hverdag og fremtid.

Yderligere information
Alkohol- og Narkotikarådet har medvirket ved udarbejdelsen af kampagnen som Paarisa står bag. I forbindelse med udsendelserne, har borgerne mulighed for at stille uddybende spørgsmål til Paarisa på paarisa@nanoq.gl

 

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"TV-kampagne mod hashmisbrug". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk