vælg et emne
... eller vælg et emne

Graviditet og hash

Fakta
Det tilrådet på det kraftigste at du ikke ryger hash, hvis du er gravid eller ammer. Ryger du hash vil dit barn blive påvirket af hashen gennem blodet og gennem mælken. Kendskabet til hashens indvirkning på fosterudvikling, graviditet og fødsel og børns videre udvikling er sparsomt, men flere undersøgelser viser, at et hashforbrug påvirker det dit barn både i graviditeten og under amningen.
Hashen går ind og påvirker dit barn både fysisk og psykisk. Ryger du hash under graviditeten, kan dit barn risikere at have en lavere fødselsvægt, kortere kropslængde, misdannelser (hjertefejl) og abstinenssymptomer.
Senere i barndommen ses neurologiske skader: adfærdsproblemer, lavere intelligens, problemer med problemløsning færdigheder, nedsat hukommelse og nedsat koncentration, udtalt hyperaktivitet, impulsivitet og nedsat opmærksomhed.
Hvis du ryger hash, kan det også føre til, at du bliver en dårligere omsorgsperson.
Du kan få realitetsforstyrrelser, som kan gøre det vanskeligt for dig at klare en krisesituation. Du kan få problemer med at udføre små motoriske aktiviteter, og efter rusen kan du have et stort behov for dyb søvn - hvilket kan føre til at du ikke reagerer på dit barns behov.
Bliver dit barn udsat for passiv rygning af hash, har dit barn øget risiko for at få bronkitis og lungebetændelse end andre børn.


TILBUD
Har du svært ved at holde op med at ryge hash, er det vigtig du hurtigst muligt kontakter lægen eller din jordemoder, som kan henvise dig til at deltage i ”Tidlig indsats”.
Gennem ”Tidlig indsats” kan du gå et misbrugsbehandlingstilbud til dig selv og din familie.


HVAD KAN JEG SELV GØRE
For nogen kan det være svært at ophøre med at drikke alkohol. ”Tidlig indsats” vil kunne henvise dig og din familie til misbrugsbehandling, hvor du kan få hjælp til at stoppe med at drikke, hvis det er svært for dig.


PÅRØRENDE
Som pårørende til en gravid familie er det vigtigt at støtte op om den gravide familie, og respektere deres ønske om ikke at ryge hash i graviditeten og under amningen. Oplever I at den gravide ryge hash, kan I spørge, om de ved, hvad det betyder for barnet i maven og opfordre til en samtale med jordemoder eller andet sundhedspersonale om hash.


KONTAKT
• Regionssygehus, Sundhedscenter eller sygeplejestation
• Jordemoder/Sundhedsplejerske/andet sundhedspersonale
• Tidlig indsats: paarisa@nanoq.gl


 

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Graviditet og hash". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk