vælg et emne
... eller vælg et emne

Rusmiddelbehandling

Fakta
Visitationen til behandling er ændret fra 1. januar 2016, hvor den nationale misbrugsbehandlingsplan trådte i kraft.

Planen lægger op til et styrket samarbejde omkring hjælpen til borgere med rusmiddelproblemer mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og behandlerne. 

Tilbud
Der er behandlingscentre i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Der er også tilbud om lokalbehandling i mange byer og behandling i Nuuk i samarbejde med Katsorsaavik Nuuk samt for pengespil også tilbud ved Center for Ludomani i Odense.


Hvad kan jeg selv gøre?
Hvis du vil i behandling, skal du:

•    Henvende dig til din sagsbehandler hos kommunen eller i et Allorfikcenter. 
•    Din sagsbehandler eller behandler skal udfylde et visitationsskema og sende det til Allorfik, Videnscenter om afhængighed.
•    Allorfik visiterer dig til et tilbud, der er egnet for dig.
•    Din sagsbehandler eller behandler vil også informere dig om samarbejde med kommunen, behandlerne og evt. sundhedsvæsenet og spørge om der må arbejdes på sammen omkring din behandling på enkelte områder.
•    For at gøre overgangen til et liv uden rusmidler lettere skal din sagsbehandler i samarbejde med dig lave en plan for, hvilken hjælp du skal have efter endt behandling.


Til sagsbehandlere

Fra 1. januar 2016 er behandling af borgere med rusmiddel og spilproblemer gratis for kommunen. 
Det er en forudsætning: 

1. At kommunen er villig til at tage affære overfor eventuelle sociale behov, der står i vejen for klientens fortsatte rusmiddelfrihed efter endt behandling. Der bliver som en del af behandlingen lavet en kortlægning af dette.

2. At kommunen har en konkret plan for efterforløbet efter endt behandling, for det er der, livet for alvor bliver svært. Denne plan skal i princippet være klar før klienten kan modtages i behandling.

3. At der udfyldes visitationsskema. 

4. At der underskrives en samarbejdsaftale mellem kommunen og Allorfik, Videnscenter for afhængighed. Aftalen skal sikre samarbejdet omkring efterforløbet, herunder i forhold til sociale- eller sundhedsbehov.

Som sagsbehandler skal du: 
•    Sammen med klienten udfylde visitationspapirerne og lave en efterforløbsplan.  Se www.allorfik.gl. Du skal bruge din kommunes log in for at visitere.

•    Allorfik visiterer borgeren og kontakter behandlingsstedet.

 

Kontaktinformation
Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte Allorfik, Videnscenter om Afhængighed på:

E-mail: allorfik@allorfik.gl

Tlf: 525343

Husk at opgive dine egne kontaktoplysninger, når du kontakter os.Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Rusmiddelbehandling". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk