vælg et emne
... eller vælg et emne

Selvmordsforebyggelse

Fakta
Når mennesker oplever stor sorg eller anden følelsesmæssig smerte, kan tanken om selvmord som løsning opstå.
De fleste mennesker oplever at have det dårligt og måske endda være i krise i perioder af deres liv.
For nogle mennesker medfører dette selvmordstanker.
Oftest ikke fordi de ønsker at dø, men snarere fordi de ikke kan bære den smerte, der er forbundet med den pågældende situation og ikke kan se en vej ud af denne smerte.
For nogle mennesker resulterer selvmordstanker i egentlige selvmordsforsøg, og nogle af disse forsøg får dødelig udgang.


Tilbud
Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899
Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig.

 

Thinkinuk
Thinkinuk - Det tænkende menneske, er viden om tanker, som findes på www.thinkinuk.com på grønlandsk, dansk og engelsk og i bogform. 

ThinkInuk indeholder spændende viden for alle mennesker - små tekster, billeder og historier - man kan høre de små historier læst op af sangerinden Kimmernaq. 

Læge Poul Lundgaard og Pædagog Louise Lundgaard fra Igaliku har udviklet Thinkinuk programmet i samarbejde med Departementet for Sundhed.

Der samarbejdes med myndighederne omkring forebyggelse af selvmord og andre alvorlige problemer.Hvad kan jeg selv gøre?
Det er vigtigt, at du altid husker på:
Det er hverken forkert eller skamfuldt at have det dårligt og at have behov for hjælp.
Derfor skal du sørge for at fortælle folk omkring dig, at du har det dårligt.
Selvmordstanker skal altid tages alvorligt.
Har du selvmordstanker, skal du ikke sidde alene med dem.
Du skal opsøge hjælp og have nogen at tale med om det, der gør ondt.
Det er vigtigt, at du beder om hjælp og tager imod den når selvmordstankerne trænger sig på.
Jo længere tid du går med tankerne selv, jo større er risikoen for, at dine tanker ender med selvmordsforsøg.


Pårørende
Selvmord bør aldrig være en løsning på livets problemer.
Derfor skal vi alle være opmærksomme på disse tegn på ændret adfærd hos de mennesker vi omgås, så selvmord kan undgås:
• Isolation og tilbagetrækning fra aktiviteter
• Fortvivlelse, længerevarende perioder af tristhed
• Forøget alkoholindtagelse
• Selvudslettende udtalelser (Ex. Jeg er dum, det ville være bedre, hvis jeg var død)
• Søvnproblemer
• Spiseforstyrrelser
• Håbløshed
• Nervøsitet

Er du ven, slægtning, kollega arbejdsgiver, nabo, lærer eller andet…
ALLE har mulighed og ansvar for at reagere på disse tegn.
Det viser, at du bekymre dig om andre.
Spørg direkte!
Begynd at tale med personen.
Du kan overveje om du direkte skal spørge om eventuelle selvmordstanker.
Brug aktiv lytning.
Det er vigtigt, at du lytter opmærksomt og hjælper personen til at søge professionel hjælp, hvis det skønnes nødvendigt (se kontaktinformation).
Selvmordsadfærd skal håndteres i fællesskab – ingen skal gå alene med det.

Er du efterladt?
I nogle byer er der oprettet grupper for efterladte efter selvmord.
Spørg din forebyggelseskonsulent.
Du kan også rette henvendelse til det lokale sygehus eller sundhedscenter.

 


Fagpersoner
Se: Handlingskæder.

Vejledning: Til frontpersonale, der er i berøring med selvmordstruede borgere


Kontaktinformation
Tusaannga – tlf. 801180, sms 1899.
Ved akut hjælp til selvmordstruede kontakt politi eller sundhedsvæsen
Du kan få mere information om lokale rådgivningsmuligheder hos din lokale forebyggelseskonsulent.


Links til andet materiale

Links til danske hjemmesider, der omhandler selvmordsforebyggelse:


Andre relevante links

 


Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Selvmordsforebyggelse". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk