vælg et emne
... eller vælg et emne

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Fakta
Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter bestemte regler. Uddybende regler, finder du i filen 'Midlertidigt ophold i GRL' til højre på denne side. 

Ved midlertidigt ophold forstås et tidsbegrænset ophold af mindre end 6 måneders varighed.

Er opholdet eller en del af opholdet i arbejdsøjemed, kan man have ret til anden sygehjælp som følge af overenskomst og ansættelsesforhold mv.Hvad kan jeg selv gøre?
Sundhedsvæsenet anbefaler, at du tegner en rejseforsikring. En rejseforsikring som skal dække alle udgifter i forbindelse med akut sygdom, behandling, hospitalsophold og medicin samt hjemtransport (dertil også ansvarsforsikring og bagage). 

Forsikringen dækker offentlig sygehjælp og privat tandlægehjælp. Vær opmærksom på, at du også skal være dækket for sygetransport fra steder uden for helårs bebyggelse.


Læs også:
HUSK... at tegne en rejseforsikring
Oversigt: Regler for sygehjælp udenfor Grønland

 Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk