vælg et emne
... eller vælg et emne

Uge 18 Puljen

FAKTA
Formålet med 'Uge 18' er, at:
• sætte fokus på alkoholvaner og drikkemønstre
• skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre

Alle borgere, foreninger, skoler, forebyggelsesudvalg og kommuner opfordres til, at planlægge og gennemføre lokale 'Uge 18' arrangementer, for eksempel i form af events eller debataftener.

Du har mulighed for at søge om midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa.

  

TILBUD
'Uge 18' Puljen uddeler midler en gang om året.

Ansøgningsfristen er 1. april hvert år.


Du kan ikke søge om tilskud til:
- Udgifter med tilbagevirkende kraft
- Rejseudgifter
- Kommercielle arrangementer
- Anskaffelser
- Foreninger med mere, som får tilskud via Finansloven


ANSØGNINGER

Udfyld denne elektroniske ansøgningsformular (1. april er ansøgningsfristen).

Du kan ansøge Uge 18 Puljen elektronisk, men hvis du gerne vil udskrive og søge, skal din ansøgning sendes, faxes eller mailes til:

UGE 18
Paarisa
Box 1755
3900 Nuuk

E-mail: paarisa@nanoq.gl


AFRAPPORTERING
For at kunne få bevilget midler fra Uge 18 Puljen fremover, skal afrapportering og regnskab fra tidligere bevilgede uge 18 arrangementer være indsendt.

Vi ønsker at modtage en afrapportering fordi det er vigtigt for os at være i dialog med jer.
Vi har brug for at høre jeres erfaringer og oplevelser fra ugen, så vi i fællesskab kan gøre ugen bedst mulig.

Send din afrapportering til paarisa@nanoq.gl inden 15. juni.


LINKS TIL ANDET MATERIALE

Inuuneritta Puljen


For nærmere information kontakt:

Sundhedsfaglig konsulent
Lisa Christiansen
Telefon: (+299) 34 66 50
E-mail: lich@nanoq.glGenerer pdfEmbed

Embed artiklen

"Uge 18 Puljen". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk