vælg et emne
... eller vælg et emne

ADHD hos børn og unge

FAKTA
Alle børn og unge har perioder i deres udvikling, hvor de udfordrer grænserne for, hvordan man kan opføre sig, og hvor de udfordrer de rammer, der er sat op for dem. For børn og unge med ADHD er der tale om en mere gennemgribende forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitetsniveau og impulsivitet.
 
ADHD (Attention Deficit/Hyperacticity Disorder) er en lidelse i hjernen, som gør det svært at fastholde opmærksomheden.  ADHD blev tidligere kaldt DAMP.
ADHD er den hyppigste diagnose blandt børn og unge.
ADHD følger hos ca. halvdelen af personerne ind i voksenalderen, mens andre kan leve et normalt liv som voksen.
2 – 5 % af alle børn har ADHD.  Det er oftest drenge der får diagnosen. For at opfylde kriterierne for diagnosen ADHD skal man have store problemer med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Disse problemer skal have været til stede før 7 års alderen og have varet i mindst 6 måneder.
Vanskelighederne skal være til stede i flere af barnets relationer (daginstitution, skole, hjem og fritidsaktiviteter). Da børnene ofte får problemer, når de starter i skolen, er det vigtigt med en tidlig diagnose.


ÅRSAG
Hvorfor får man ADHD?
Når man har ADHD, er der en ændring i hjernens signaler. Det kan skyldes et eller flere af følgende forhold:
• Arv. Den største risiko for ADHD tilskrives arv – altså at én eller begge forældre har ADHD
• Uheldige påvirkninger i graviditeten (alkohol, tobak og infektioner)
• For tidlig fødsel eller at barnet er meget lille ved fødslen


SYMPTOMER
Symptomer på ADHD inddeles i tre grupper:
Opmærksomhedsforstyrrelse
• Har svært ved at holde opmærksomheden på en opgave
• Laver ofte sjuskefejl under skolearbejdet
• Synes ikke at lytte ved direkte tale
• Har svært ved at følge instruktioner og mislykkes ofte med opgaver
• Har svært ved at organisere egne opgaver og aktiviteter
• Undgår opgaver, der kræver vedholdenhed
• Distraheres let af ting i omgivelserne
• Er ofte glemsom i dagligdagen
• Mister ofte ting
Hyperaktivitet
• Har ofte uro i hænder og fødder og kan ikke sidde stille
• Forlader ofte sin plads i klassen eller i andre situationer, hvor personen forventes at blive siddende i en længere periode
• Farer ofte omkring, løber eller klatrer mere end normalt for situationen. Hos unge kan det være begrænset til en følelse af rastløshed
• Virker ofte til at være ”på spring” eller gå i ”selvsving”
• Taler ofte overdrevent meget
Impulsivitet
• Kaster sig ofte ud i at besvare et spørgsmål, før det er færdigudtalt
• Har ofte svært ved at vente på tur
• Afbryder eller maser sig på hos andre (bryder f.eks. ind i andres samtaler eller leg)


TILBUD
Udredningen foregår i et teamsamarbejde, først og fremmest mellem daginstitution, læge, børnepsykiater, børnepsykolog og MISI/PPR.
Der findes ingen test, der alene kan påvise ADHD. For at kunne stille diagnosen er det nødvendigt med grundige samtaler med barnets forældre og måske barnet selv. Oplysninger fra daginstitutionen, skolen og en udredning hos MISI/PPR indgår ligeledes i vurderingen.
Der kan evt. komme andre undersøgelser til for at kunne stille diagnosen og til at følge op på den medicinske behandling.


PÅRØRENDE
Som pårørende/ forælder til et barn med ADHD er det vigtigt, at man forstår sit barns måde at fungere på, så man undgår unødvendige forbud, negative kommentarer og trusler om straf, men i stedet påvirker barnet positivt med ros og opmuntring.
At leve med ADHD er først og fremmest anstrengende for barnet/ den unge selv. At være forælder til et barn med ADHD kan også være både svært og krævende.
Som forælder skal du være opmærksom på, at det også kan være både svært og krævende for søskende. De får ikke helt så meget plads i familien, som de måske har behov for, og det kan føre til konflikter.
Som forælder skal man være opmærksom på at sikre:
• at barnet får en struktureret hverdag med stor forudsigelighed
• at barnet får en sund kost og den nødvendige søvn. Et barn med ADHD møder mange udfordringer i løbet af en dag, og skal forholde sig til mange indtryk, lige fra det står op. Derfor har barnet brug for at være udhvilet for at kunne tage imod læring
• at barnet får bevæget sig tilstrækkeligt. Et aktivt fritidsliv kan give større livskvalitet, fordi fysisk træthed giver ro i kroppen
Rolige morgener giver overskud. Det er afgørende for børns trivsel og indlæring, at dagen starter roligt og forudsigeligt. Undgå for mange indtryk og aktiviteter, så dit barn får en god start på dagen.


KONTAKTINFORMATION
Kommunen, børnehaven, skolen, MISI/PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) eller sundhedsvæsenet.
Ved udredning og diagnosticering af ADHD kan behandling iværksættes i et samarbejde mellem hjem, daginstitution eller skole, PPR/MISI og sundhedsvæsen.
Behandlingen af ADHD hos børn og unge

Børn og unge med opmærksomheds-, koncentrations- og aktivitetsforstyrrelse kan behandles pædagogisk, psykologisk og nogle suppleret med medicin. Det er vigtigt, at de voksne omkring barnet eller den unge har adgang til viden om den psykiske forstyrrelse samt får undervisning i metoder og strategier, der kan afhjælpe vanskelighederne i dagligdagen.

Det er også nødvendigt med et tæt samarbejde mellem familie og netværk. ADHD kan være en arveligt betinget udviklingsforstyrrelse, men også psykologiske og sociale påvirkninger spiller ind.

En god forståelse af symptomer, sygdom og behandling er vigtig både for barnet, den unge og forældrene samt for omgivelserne og skal altid indgå som en del af tilbuddet til familien. Der skal i samarbejde med netværket iværksættes psykologiske og pædagogiske tiltag til afhjælpning af symptomer.

Medicin kan aldrig stå alene som behandlingstilbud, men kombineres med andre former for tiltag, primært i barnets/den unges dagligdag.

Virkning
Når der er effekt af pædagogiske og medicinske og evt. psykologiske tiltag, kan omgivelserne opleve barnet som:
• Mere rolig og samlet, mindre afledelig
• Mere overblik og overskud i dagligdagen
• Bedre koncentrationsevne, kan færdiggøre sine aktiviteter
• Mere opmærksom og lydhør
• Mindre impulsstyret og mindre voldsom
• I færre konflikter med andre børn
• Bedre til at udsætte egne behov
• Bedre indlevelsesevne

Hvis barnet/den unge har effekt af medicinen, vil behandlingen forløbe over nogle år. Nogle har behov for behandling ind i voksen¬alderen. Ved manglende effekt ophører den medicinske behandling.


RELEVANTE LINKS
www.psykiatrifonden.dk
www.levemedadhd.dk
www.adhd.dk
www.socialstyrelsen.dk
www.ipis.gl 
www.sind.dk

Kilder: Psykiatriforeningen, Danmark. ADHD foreningen, Danmark. Lev med ADHD information fra Janssen-Cilag A/S. Socialstyrelsen, Danmark.

 

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"ADHD hos børn og unge". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk