vælg et emne
... eller vælg et emne

AUTISME hos børn og unge

FAKTA

Autisme er en udviklingsforstyrrelse som er kendetegnet ved, at barnet har en anderledes og ofte forsinket udvikling i forhold til at indgå i og forstå socialt samspil og social kommunikation. Barnet har ofte svært ved at ”tolke” sociale signaler, og det reagerer derfor ikke altid som forventet i sociale situationer.
Da autisme er en udviklingsforstyrrelse, er autisme til stede fra spædbarnsalderen. Symptomerne vil ofte blive mere belastende for barnet, som det vokser og der stilles flere krav til det i sociale sammenhænge.
Mennesker med autisme har fællestræk men er også lige så forskellige som andre mennesker. Graderne og typen af vanskeligheder er derfor meget forskellige fra barn til barn. Generelt indvirker autisme på barnets interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation. Det har også betydning, at nogle autister kan være mindre begavede end de fleste jævnaldrende.


ÅRSAG
Psykiske udviklingsforstyrrelser skyldes biologiske forhold i hjernen, hvor arvelige forhold  også kan spille en rolle. Omgivelserne har stor betydning for, hvordan den enkelte person med autisme har mulighed for at udvikle sig og dermed for, hvor stort et handicap autismen bliver for den enkelte.
Tilstanden er karakteriseret ved, at barnet har svært ved den sociale kontakt og har mindre evne til at forstå sociale situationer. Det betyder, at barnet virker afvisende overfor kontakt eller trækker sig tilbage fra kontakten med andre og dermed mister kontakten med omverdenen. Barnet udvikler ofte sit sprog forsinket, og kan i omgivelsernes øjne opføre sig mærkeligt, fx fordi det udfører de samme aktiviteter igen og igen.
Børneautisme:
• Optræder før 3 års alderen
• Mangelfuld og afvigende udvikling af kontaktevne med forstyrret samspil
• Forstyrret og forsinket sprogudvikling
• Tvangspræget adfærd med mange ritualer
• Den intellektuelle funktion kan variere fra normal til lavere eller højere end det normale
Mange har sammensatte problematikker i form af andre psykiske og/ eller adfærdsmæssige vanskeligheder, såsom søvnforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, angst og depression


SYMPTOMER PÅ AUTISME
Barnet kan virke normalt de første måneder af livet. Efterhånden kan forældrene mærke, at barnet reagerer mindre på andre mennesker og også på forældrene selv. Det mest fremtrædende kendetegn på autisme er problemer med sociale færdigheder. Barnet bryder sig ikke om omverdenen. Tilstanden påvirker  sprog og adfærd.
Sociale færdigheder
• Reagerer ikke altid på sit navn
• Undgår ofte øjenkontakt
• Modsætter sig ofte at blive løftet op og kælet med – skriger for at blive sat ned
• Synes at være uvidende om andres følelser
• Ønsker at lege alene – trækker sig tilbage til sin egen verden eller har en påfaldende måde at være sammen med andre på
Sprog
• Begynder oftest at tale senere end andre børn
• Kan miste evnen til at sige ord og sætninger, som barnet tidligere kunne sige
• Kan tale med en anderledes tone eller rytme
• Kan ikke starte en samtale eller holde en samtale gående
• Kan gentage ord og sætninger, men forstår ikke altid, hvordan de skal forstås eller bruges
Adfærd
• Udfører nogle gange gentagne bevægelser. Som det at stå og gynge med kroppen eller vride hænderne
• Kan udvikle sære vaner og ritualer
• Bliver forstyrret af den mindste ændring i rutiner og vaner, som f.eks. at en genstand, som barnet har stillet op flyttes
• Kan være selvskadende, som at slå hovedet i væggen eller at bide sig selv
• Kan være hyperaktiv
• Kan blive overdrevent fascineret af dele af en genstand, som f.eks. hjulet på en legetøjsbil, eller evt. smag eller lugt af bilen


TILBUD
Der findes ingen helbredende behandling for autisme. Behandlingen indrettes derfor mod at ændre bestemte symptomer og tegn, som barnet har. Målsætningen for behandlingen afhænger af barnets alder, og det enkelte barns særlige behov.
Behandlingen kan indeholde nogle af følgende tiltag:
• Henvisning til børnepsykiater, børnelæge eller børnepsykolog, som har ansvar for at drøfte diagnose, prognose og behandling med forældre
• Tilbud til søskende om hjælp og støtte
• Særlige tilbud fra kommunen omkring dagpasning, skole og fritid
• Evt. registrering i henhold til handicapforordningen


PÅRØRENDE
Det vigtigste er at få den hjælp, I og jeres barn har brug for. Jeres observationer er vigtige i udredningen af barnet.
Det at have et barn med autisme kan indebære en betydelig belastning for forældre, øvrig familie og for parforholdet. Det kan hjælpe at dele tanker, bekymringer og frustrationer med andre familier, som har børn med autisme.
Et barn med autisme har behov for forudsigelighed. Det er derfor vigtigt, at omgivelserne tilrettelægges på en måde, så barnet får en passende mængde udfordringer og mulighed for udvikling, mens der tages hensyn til de funktionelle vanskeligheder, der følger med autisme.


KONTAKTINFORMATION
Sundhedsplejen – hjemmesygeplejen - det lokale sundhedscenter og din kommune.

RELEVANTE LINKS
www.socialstyrelsen.dk
www.autisme.dk
www.ipis.gl
www.sundhed.dk

Kilder:
Socialstyrelsen.dk
Sundhed.dk
Artikel af Lars Vedel Kessing, prof., ovl., dr.med., Psykiatrisk Center Rigshospitalet

 

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"AUTISME hos børn og unge". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk