vælg et emne
... eller vælg et emne

Uddannelse for læger og medicinstuderende > Kursusoversigt efteråret 2021-2022 > Klinisk basisuddannelse (KBU)

Der opslås to KBU-forløb hvert halve år med ansættelsesstart i henholdsvis marts og september. Dvs. fire KBU-forløb årligt.

KBU-forløb i Grønland indeholder ansættelse i seks måneder i Medicinsk Område, Nuuk (intern medicin og pædiatri) og ansættelse i seks måneder i Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk (almen medicin).

Klinikpladserne tildeles fortrinsvist til studerende med tilknytning til Grønland. Det vil sige, at medicin-studerende, som er optaget på medicinstudiet via ’aftale vedrørende særordning for optagelse af grøn-landske studerende på videregående uddannelser i Danmark’ eller medicinstuderende, som modtager eller er berettigede til at modtage særydelser fra Grønlands Selvstyre, har fortrinsret til klinikpladserne. Derefter vil studerende med anden tilknytning til Grønland blive prioriteres og ellers i øvrigt studerende, som ønsker klinikophold på DIS/DIH.

Se uddannelsesprogram.