vælg et emne
... eller vælg et emne

Uddannelse for læger og medicinstuderende > Lægers uddannelse i Sundhedsvæsenet

Gennem et tæt samarbejde mellem Rådet for Lægers Uddannelse i Grønland (RLU) og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelsesråd i Region Syddanmark sikres Det Grønlandske Sundhedsvæsen at efterleve de krav, der stilles til den kliniske basisuddannelse og speciallægeuddannelsen i Danmark. Ophold for medicinstuderende varetages og kvalitetssikres gennem faste samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet og studenterorganisationen IMCC.

Råd for Lægers Uddannelse i Grønland (RLU)
RLU er formelt associeret til Videreuddannelsesregion Syddanmark. Medlemmerne i rådet er cheflægen (formanden), alle uddannelsesansvarlige læger, to yngre læger, speciallægen med ansvar for obligatoriske kurser for uddannelsessøgende læger, en regionslæge med forankringen udenfor Nuuk, en medarbejder fra HR- og personaleadministrationen samt en sekretær. 

Planlægning og godkendelse af forløb                                                                                                 
Planlægningen af uddannelserne i Grønland sker i regi af RLU, mens godkendelse af uddannelsesforløbene i Grønland sker gennem Videreuddannelsessekretariatet i Region Syddanmark, hvor også oprettelsen af uddannelsesforløbene i den elektroniske logbog sker.
 Videreuddannelsesforløb i Grønland godkendes således på lige fod og under samme vilkår, som videreuddannelsesforløb i Danmark.

Ansøgning om uddannelsesforløb
Uddannelsesstillingerne opslås løbende, men det er også muligt at sende uopfordrede ansøgninger til personaleafdelingen i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på personale@peqqik.gl. Her kan man også få svar på diverse praktiske spørgsmål.

For faglige spørgsmål omkring lægers videreuddannelse i Grønland kan disse rettes til en af nedenstående:

• Sundhedsledelsen (sundhedsledelsen@peqqik.gl)
• Uddannelsesansvarlig for det Almen Medicinske forløb regionslæge (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk) Gert Mulvad (gm@peqqik.gl)
• Uddannelsesansvarlig for de obligatoriske kurser ledende regionslæge (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk) Jesper Olesen (jeol@peqqik.gl)

Viser artikel 1 til 2