vælg et emne
... eller vælg et emne

Vores sundhed under luppen igen

De første deltagere til Grønlands største sundhedsundersøgelse er for længst indkaldt. Tirsdag den 7. januar lyder startskuddet til den store befolkningsundersøgelse, som gennemføres for fjerde gang siden 1993.

-”Befolkningsundersøgelsen viser udviklingen i folkesundheden, og den giver svar på, hvor vi har de største udfordringer i forhold til vores sundhed. Når vi skal målrette og prioritere indsatserne på sundhedsområdet, har vi brug for denne viden, og derfor er befolkningsundersøgelsen et helt centralt redskab i forhold til Naalakkersuisuts bestræbelser på at forbedre folkesundheden, ” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed og Infra-struktur, Steen Lynge, og fortsætter:
 
-”Jeg vil gerne komme med en opfordring til alle som modtager en invitation til at deltage i undersøgelsen om at tage imod tilbuddet. Din deltagelse er vigtig, både her og nu og i forhold til kommende generationer.”
 
Befolkningsundersøgelsen er tidligere gennemført i 1993-1994, 1999-2001 og 2005-2010. Hovedparten af de forventede 2600 deltagere i den aktuelle undersøgelse har også deltaget i de tidligere undersøgelser. Dermed er det muligt, at indkredse og doku-mentere udviklingen i sundhed, sygelighed og levevilkår, og tegne et billede af folke-sundheden før og efter indførelsen af folkesundhedsprogrammet Inuuneritta.
 
Undersøgelsen bygger på personlige interview, selvudfyldte spørgeskemaer og forskel-lige medicinske undersøgelser, som måling af blodtryk og fedtprocent. Nogle får også taget blodprøver. Deltagerne bliver blandt andet spurgt om deres vaner i forhold til: alkohol, rygning, fysisk aktivitet, kost og til deres tilfredshed med sundhedsvæsenet.
 
Som led i undersøgelsen bliver der også foretaget en registeropfølgning af samtlige deltagere i dødsårsagsregisteret, cancerregistret og landspatientregistret.
 
Befolkningsundersøgelsen starter i Nuuk, og i løbet af året vil forskerne besøge byer og bygder i alle dele af landet. Den første rapport om undersøgelsen forventes at udkomme i 2015. 
 
Befolkningsundersøgelsen er finansieret af Departementet for Sundhed og Infrastruktur. Du kan læse mere om befolkningsundersøgelsen på sundhedsportalen www.peqqik.gl
 
For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Julie Præst Wilche på telefon +299 346625 eller e-mail jprw@nanoq.gl eller professor Peter Bjerregaard på telefon +45 40127585 eller e-mail pebj@nanoq.gl