vælg et emne
... eller vælg et emne

Misbrugsbehandlingsplanen er en helhedsorienteret indsats – som også har et nødvendigt fokus på social arv

Svar til Post Doc. Steven Arnfjord, der i Sermitsiaq kommenterede ”Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling”.
Af, Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for Sundhed.

Kære Post Doc. Steven Arnfjord

Misbrugsbehandlingsplanen er en helhedsorienteret indsats – som også har et nødvendigt fokus på social arv

Naalakkersuisuts plan ”Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling” er af post doc. Steven Arnfjord blevet beskyldt for at have for stort fokus på den sociale arv, hvor han mener, at fokus bør være på at ændre misbrugerens nærmiljø og skabe job.

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Lund Olsen siger hertil: ”Jeg er helt enig i, at misbrugsbehandlingen først får effekt, når alle indsatser spiller sammen – og det gør de også i vores nye misbrugsbehandlingsplan. Jeg synes, at kritikken fejler i sit mål”.

Hun fortsætter: ”Alle med et misbrug skal have det nødvendige behandlingstilbud. Det har desværre været sådan, at der ikke har været tilbud til alle grupper med misbrug – og det duer ikke. Det kan ikke fortsætte, at kun nogle misbrugere får et tilbud, mens andre intet får. Behandling skal gives efter behov”.

”Netop for at misbrugeren ikke skal rykkes ud af sin familie og sin dagligdag, så skal et tilbud så vidt muligt gives lokalt. Det gør det muligt at lave et tilbud, der også inddrager familien og netværket – og det er præcis det, vi gerne vil”.

Det gøres netop helt klart i planen, at misbrugsbehandling ikke kan stå alene. Alle misbrugere bliver inden behandlingen spurgt også til andre dele af deres liv som arbejde, uddannelse, sociale forhold, sundhedsforhold, familieliv, børn men også til ømme områder som kriminalitet. Det sker netop for, at der kan laves en helhedsorienteret indsats på de andre områder, hvor misbrugeren også har et behov.
 
I samarbejde med den lokale kommune laves der så en plan for efterforløbet. For hvis behandlingsresultatet skal fastholdes skal der være en god dagligdag efter behandlingen og en klar plan for, hvad der skal ske efter endt behandling.

Hun afslutter med at sige: ”Jeg er helt enig i at det er lettere at forblive uden misbrug, hvis man også har et arbejde og en bolig. Det er der ikke tvivl om, men vi skal starte et sted – og et godt misbrugsbehandlingstilbud er et godt sted at starte. Postulatet om, at planen har for meget fokus på den sociale arv er ganske enkelt forkert”.

Vi ved, at op mod 25 % af gravide familier har behov for særlig støtte, at mange børn, der bliver omsorgssvigtet fordi de vokser op i en misbrugsfamilie, og at seksuelle overgreb, psykisk sygdom, selvmord og misbrug hænger sammen. Det er vi nødt til at se i øjnene og gøre noget ved. Misbrug rammer hele familien. Kun ved at skabe sunde familier kan vi bryde den sociale arv. Misbrugsbehandling med inddragelse af familien er derfor et godt sted at starte - og hellere i dag end i morgen.

Misbrugsplanen står ikke alene, men er en del af Naalakkersuisuts samlede indsatser for at skabe flere arbejdspladser og at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet. Netop ved at flere kommer i arbejde og kan forsørge sig selv vil give den luft i økonomien, så vi også får råd til alt det vi gerne vil have.

 

 

Læs også