vælg et emne
... eller vælg et emne

Enhed for Læring og Udvikling

Enhed for Læring & Udvikling er en del af HR Peqqik i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.

Vores målsætning er, at sundhedsvæsenet skal være en attraktiv arbejdsplads. Vi arbejder med at:

  • Fremme kontinuerlig kompetenceudvikling af sundhedsvæsenets ansatte for at sikre høj kvalitet i sundhedsvæsenets tilbud til borgerne
  • Styrke de ansattes faglige og personlige udvikling
  • Fremme rekruttering og fastholdelse af personale i sundhedsvæsenet.

Enhed for Læring og Udvikling er placeret på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Vi hjælper gerne din arbejdsplads med at koordinere og tilpasse netop dét læringstilbud, temadag og udviklingsforløb, der passer til jer.

Kontakt os på mail: laering-udvikling@peqqik.gl for at høre nærmere om jeres muligheder.

Du kan følge udbuddet af kurser og uddannelser via AKTIVITETSOVERSIGTEN her. Siden opdateres løbende. (Linket er midlertidigt lukket grundet COVID19) 


TILBUD

SOM ANSAT I DET GRØNLANDSKE SUNDHEDSVÆSEN:

Enhed for Læring & Udvikling udbyder gratis aktiviteter for alle ansatte i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Nogle aktiviteter er målrettet et specifikt fagområde, andre er gældende for fastansatte. I beskrivelsen af den enkelte aktivitet fremgår det, hvem målgruppen er.

Når du har fundet den aktivitet, du ønsker at deltage i, udfyldes det tilhørende tilmeldingsskema, der sendes elektronisk til Enhed for Læring & Udvikling.

HUSK altid at få din leders godkendelse før du tilmelder dig en aktivitet af hensyn til at opnå tjenestefrihed med løn, faglig relevans samt personalemæssige ressourcer på din arbejdsplads.

Når vi modtager din tilmelding, kontaktes du indenfor 14 dage med en be- eller afkræftelse på deltagelse. Bemærk, at din tilmelding ikke er gældende, før du modtager en bekræftelse på mail fra Enhed for Læring & Udvikling. Modtager du et afslag, begrundes dette. 


SOM KOMMUNALT ELLER PRIVAT ANSAT:

Enhed for Læring & Udvikling udbyder enkelte aktiviteter af relevans for ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse i kommunalt og privat regi.
 
Nogle aktiviteter er målrettet et specifikt fagområde, andre er tværsektorielt rettede. I beskrivelsen af den enkelte aktivitet fremgår, hvem målgruppen er.
 
Som kommunalt og privat ansat har du mulighed for at deltage mod betaling. Beløbet fremgår af den enkelte aktivitet. Din arbejdsgiver har ansvar for eventuelt indkøb af materiale, rejsebestilling, indkvartering og dagpenge relateret til aktiviteten.


LINKS TIL RELEVANT MATERIALE

Her finder du dagpengeskemaet, som anvendes til rejseforskud og -afregning.

Her finder du information om fonde og puljer, hvor du kan ansøge om økonomisk støtte til fx individuel videreuddannelse eller en arbejdspladsspecifik læringsaktivitet.

Er du interesseret i erhvervsfaglige sundhedsuddannelser og kurser udbyder Peqqissaanermik Ilinniarfik disse. Læs mere på skolens hjemmeside www.pi.gl.

KONTAKTINFORMATION

ENHED FOR LÆRING OG UDVIKLING 

Dronning Ingrids Hospital

Postbox 1001

3900 Nuuk

Tlf.: +299 34 48 97

E-mail: laering-udvikling@peqqik.gl


Leder ELSE-MARIE GRØNVOLD

Tlf.: +299 34 48 97 

Mobil: +299 55 13 30