vælg et emne
... eller vælg et emne

Kursusfonden på PPK-området

Hvem kan søge om støtte via KursusFonden?
Det kan alle PPK-ansatte med mindst 1 års uafbrudt ansættelse i henhold til relevant PPK-overenskomst.

 

Hvad yder fonden støtte til?
Fagrelaterede kurser, konferencer og lignende, der kan styrke den ansattes faglige kompetencer og viden til gavn for arbejdspladsen. Der kan ydes hel eller delvis støtte til rejseomkostninger, dagpenge, ophold samt kursusafgift i det omfang, der ikke kan ydes støtte fra anden side.

Når du skal ansøge om midler fra kursusfonden, skal du udfylde gældende ansøgningsskema.
Venligst læs vejledning hertil. Ansøgningsskemaet er en PDF formular som kan udfyldes elektronisk.

Du kan downloade gældende ansøgningsskema samt vejledning til ansøgningsskemaet her:

 

 


Kursusfonden behandler ansøgninger den sidste tirsdag hver måned (på nær juli).

Der skal gøres opmærksom på, at hvis man ønsker at få bevilget midler til et kursus, skal det være indsendt senest den 15. i hver måned. Ansøgninger der indsendes efter den 15. vil først blive behandlet den efterfølgende måned. Mange kurser bliver annonceret meget tidligt, så der skulle være mulighed for at søge i god tid.

Indkomne ansøgninger bedes derfor venligst fremsendt til Kursusfonden i god tid.


Ansøgningen samt bilag sendes til: kursusfonden@peqqik.gl