vælg et emne
... eller vælg et emne

Lægesekretæruddannelsen

Hvad laver en lægesekretær?:

Arbejdet som lægesekretær er afvekslende, det er meget forskelligt, hvilke opgaver den enkelte lægesekretær varetager. Det afhænger både af hvilken afdeling/speciale du er ansat i.

 Eksempler på lægesekretæropgaver:

• Koordinere patientforløb

• Oprette og ajourføre patientjournaler

• Registrering i hospitalets it-systemer

• Indkalde patienter, booke tider, bestille prøver

• Registrere diagnoser

• Samarbejde/kontakt til patienter og pårørende

• Samarbejde/kontakt til primær sektor

• Modtage og håndtere prøvesvar

• Post og telefon

Lægesekretæren indgår således i et samarbejde med alle sygehusets faggrupper.

For at kunne starte på lægesekretæruddannelsen skal man opfylde visse kriterier. Se mere på Niuernermik Ilinniarfik og Handelsfagskolen i Odder.

Er dette noget lige for dig?- så kontakt uddannelsesstedet