vælg et emne
... eller vælg et emne

Hoveduddannelsesforløb Almen Medicin (Ilulissat)

Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin med sin egen uddannelse, forskning, evidensbase, klinisk indhold og er et klinisk speciale inden for den primære sundhedstjeneste.

Speciallæger i almen medicin er læger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem.

Uddannelsens opbygning

Et hoveduddannelsesforløb i almen medicin varer 54 mdr, hvilket svarer til 4 ½ år

Godkendt hoveduddannelsesforløb:

6 mdr Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), Nuuk (fase 1)
12 mdr Medicinsk område (Intern Medicin og pædiatri)
12 mdr Kirurgisk Område (Ortopædkirurgi, Gynækologi/Obstetrik, Kirurgi, Otologi)
6 mdr Psykiatrisk Område
6 mdr Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), Nuuk (fase 2)

Herefter 12 mdr på et regionssygehus (fase 3)
• Regionssygehuset Ilulissat

Placering

Læs mere om regionssygehuset i Ilulissat her

Læs mere om Dronning Ingrids Hospital her

Det er muligt at se alle sygehuse, sundhedscentre og bygdestationer i alle regioner her.

Undervisning og kurser

Vejledersamtaler

Den uddannelsesansvarlige læge er tutor og har følgelig normalt supervisionsfunktionen for uddannelseslægerne og varetager uddannelsessamtalerne med disse. De øvrige speciallæger uanset speciale deltager også aktivt i supervision. Uddannelseslæger har mulighed for en supervisions bagvagt, når de har vagt og der lægges supervisionstider ind i det daglige program i ambulatoriet.

Kurser og forskning

Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH i Nuuk samt enkelte kurser i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem kurset klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.