vælg et emne
... eller vælg et emne

Hoveduddannelsesforløb Almen Medicin (Sisimiut)

Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin med sin egen uddannelse, forskning, evidensbase, klinisk indhold og er et klinisk speciale inden for den primære sundhedstjeneste.

Speciallæger i almen medicin er læger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem.

Uddannelsens opbygning

Et hoveduddannelsesforløb i almen medicin varer 54 mdr, hvilket svarer til 4 ½ år

Godkendt hoveduddannelsesforløb:

6 mdr Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), Nuuk (fase 1)
12 mdr Medicinsk område (Intern Medicin og pædiatri)
12 mdr Kirurgisk Område (Ortopædkirurgi, Gynækologi/Obstetrik, Kirurgi, Otologi)
6 mdr Psykiatrisk Område
6 mdr Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), Nuuk (fase 2)

Herefter 12 mdr på et regionssygehus (fase 3)
• Regionssygehuset Sisimiut

Placering

Læs mere om regionssygehuset i Sisimiut her

Læs mere om Dronning Ingrids Hospital her

Undervisning og kurser

Vejledersamtaler

Den ledende regionslæge og en af regionslægerne er tutorlæger på Sisimiut regionssygehus. Regionslægen står for vejledersamtaler, samt gennemgang af logbog med de uddannelsessøgende læger.

Kurser og forskning

Lægerne bestræber sig på at undervise ved at ”dele” specielle patienter i konsultationen. Der er ikke fastlagt undervisningsseancer frem i tiden, men der er specialespecifikke kurser, hvor lægerne så vidt muligt forsøger at undervise hinanden efter nævnte kursus eller en speciel case. Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH i Nuuk samt enkelte kurser i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem kurset Klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.