vælg et emne
... eller vælg et emne

Hoveduddannelsesforløb Intern Medicin (Nuuk)

Den typiske intern medicinske patient er en ældre, akut indlagt patient. Omkring 90 % af alle medicinske indlæggelser er akutte. På de akutte intern medicinske modtager-afdelinger foregår den initiale diagnostik, behandling og evt. viderevisitation til specialiserede afsnit/afdelinger. Enhver speciallæge i et intern medicinsk speciale skal derfor kunne varetage den initiale diagnostik og behandling af almindelige medicinske sygdomme.

Uddannelsens opbygning

Forløbet for hoveduddannelsesstillingen i Grønland skal aftales individuelt med den afdeling i Danmark, hvor den uddannelsessøgende læge har en hoveduddannelsesstilling. Længden mm. Afhænger af muligheder og kompetencer, som den uddannelsessøgende læge kan tilegne sig i Grønland.

Placering

Læs mere om Dronning Ingrids Hospital og medicinsk område her

Undervisning og kurser

Vejledersamtaler

Alle uddannelseslæger modtager ved ansættelsen skriftlig information om DIH og medicinsk afdeling samt vejleder. Vejlederen afholder introduktionssamtale med uddannelseslægen inden for de første to uger efter ansættelse, hvor der også udarbejdes en individuel uddannelsesplan og forventninger afstemmes. Herefter afholdes regelmæssige vejledersamtaler for at sikre, at læringsplanen følges eller at denne justeres efter eventuelle udfordringer. Ved introduktionssamtalen gennemgås uddannelsesprogrammet og der udfærdiges en skriftlig individuel uddannelsesplan.
 Den uddannelsesansvarlige overlæge kan deltage i første og sidste vejledersamtale for hver ansættelsesperiode.

Kurser og forskning

Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH i Nuuk samt enkelte kurser i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem kurset i klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.

Den formaliserede undervisning kan kategoriseres som følgende:

  • "Lang" ugentligt undervisning af en varighed på 30-45 min, hvilket omfatter seniorlægeundervisning. Ofte inviteres læger fra andre specialer også.
  • "Kort" ugentlig undervisning af en varighed på 20 minutter.