vælg et emne
... eller vælg et emne

Hoveduddannelsesforløb Kirurgi (Nuuk)

Det kirurgiske speciale omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af sygdomme, skader eller medfødte misdannelser, hvor operative indgreb er eller kan blive aktuelle. Specialet inkluderer diagnostik og behandling af kirurgiske lidelser i gastrointestinalkanalen, lever/galdeveje, pancreas, milt, mamma og bugvæg samt basal børnekirurgi.

Uddannelsens opbygning

Forløbet for hoveduddannelsesstillingen i Grønland skal aftales individuelt med den afdeling i Danmark, hvor den uddannelsessøgende læge har en hoveduddannelsesstilling. Længden mv. afhænger af muligheder og evner den uddannelsessøgende læge kan tilegne sig i Grønland.

Placering

Læs mere om Dronning Ingrids Hospital og Kirurgisk område her

Undervisning og kurser

Den primære læringsstrategi er det superviserede arbejde på operationsstuen, i ambulatoriet, til stuegang og i vagterne – altså i de kliniske situationer. Den superviserende læge er i de fleste situationer ens vejleder, hvilket muliggør en klassisk mesterlære. En også stor del af læringen vil bestå i at lære fra sig ved at supervisere ens yngre kolleger.

Vejledersamtaler

Kompetencevurderingens omdrejningspunkt er dels de strukturerede vejledersamtaler, som er samtaler, man har i forbindelse med relevante cases og dels de vejledersamtaler, der tilstræbes at holdes regelmæssigt, dog minimum tre gange i hvert forløb. Indenfor 14 dage efter start på fase 2 vil første møde holdes og her vil man lægge en skriftlig uddannelsesplan. I de kommende samtaler vil indholdet i portefølgemappen og tjeklisten blive vurderet med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet.

Kurser og forskning

Kursusaktiviteten planlægges når det fulde uddannelsesforløb er klarlagt. Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH samt enkelte kurser i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem kurset Klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.