vælg et emne
... eller vælg et emne

Introduktionsstillinger

Introduktionsstilling Almen Medicin
Ansættelse i en introduktionsstilling i almen medicin er seks måneder, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU, og 12 måneder, hvis du ikke har haft en praksisansættelse i din KBU.

I introduktionsstillingen er din arbejdsplads hos:
- Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), hvis du tager introduktionsstillingen i Nuuk
- Ilulissat Regionssygehus, hvis du tager introduktionsstillingen i Ilulissat
- Sisimiut Regionssygehus, hvis du tager introduktionsstillingen i Sisimiut

Alle tre steder er godkendt til at modtage uddannelseslæger.

Læs mere om Dronning Ingrids Sundhedscenter her.
Læs mere om Ilulissat Regionssygehus her.
Læs mere om Sisimiut Regionssygehus her.

Introduktionsstilling Intern Medicin
Ansættelse i en introduktionsstilling i Intern medicin er 12 måneder.

I introduktionsstillingen er din arbejdsplads hos Dronning Ingrids Hospital, der er godkendt til at modtage uddannelseslæger.

Læs om medicinsk område her.

Introduktionsstilling Kirurgi   
Ansættelse i en introduktionsstilling i kirurgi er 12 måneder.

I introduktionsstillingen er din arbejdsplads hos Dronning Ingrids Hospital, der er godkendt til at modtage uddannelseslæger.

Læs mere om kirurgisk område på DIH her.

Introduktionsstilling Gynækologi og Obstetrik
SHV er godkendt til at indgå med seks måneder i Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, som en del af et introduktionsforløb.
Det er ikke muligt at opnå alle de nødvendige kompetencer i et introduktionsforløb i SHV.
Det anbefales at indgå en aftale om en ansættelse på 12 måneder i Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital - hvoraf kun de seks måneder er tællende i det samlede introduktionsforløb.
Opslag af et sådan sammensat introduktionsforløb kræver en konkret aftale med en afdeling i Danmark om at indgå med de øvrige seks måneder i I-forløbet.

Læs mere om Kirurgisk område på DIH her.

Introduktionsstilling Samfundsmedicin
Ansættelse i en introduktionsstilling i samfundsmedicin er 12 måneder.

Landslægeembedet i Nuuk er godkendt til en introduktionsstilling i Samfundsmedicin.

Læs mere om landslægeembedets organisatoriske placering her.


Praktiske informationer

I løbet af din introduktionsstilling skal du opnå de kompetencer der er tilknyttet uddannelsesstillingen, have udfyldt et vurderingsskema, have underskrevet ”attestation for tidsmæssig gennemført uddannelseselement”, have gennemført – de til uddannelseselementet – tilhørende evalueringer.

Undervisning og Kurser ??? 

Find praktiske informationer om at arbejde i Grønland her.

Find overenskomsten her.