vælg et emne
... eller vælg et emne

Oversigt og beskrivelse af uddannelser

Klinisk basisuddannelse (KBU)
Der opslås to KBU-forløb med ansættelsesstart i henholdsvis den 1. marts og den 1. september.

KBU-forløb i Grønland indeholder seks måneder i Intern Medicin i Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk og seks måneder i almen medicin på Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk.

HR opslår fast stillingsopslag for KBU-forløb på gjob.gl, som de studerende løbende kan søge. Grønlandske studerende har dog fortrinsret.

Introduktionsuddannelse:

Almen medicin
Varigheden af introduktionsuddannelsen i almen medicin er seks måneder for alle læger, der har haft seks måneder i almen medicin i KBU.

Regionssygehuset i Ilulissat har to introstillinger
Regionssygehuset i Sisimiut har en introstilling
Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk, har tre til fire introstillinger.

Intern Medicin
  Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk har to til tre introstillinger.

Kirurgi
Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk har en til to introstillinger i parenkymkirurgi.

Gynækologi og Obstetrik
Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk kan indgå med seks måneder i et introduktionsforløb, da det bl.a. ikke er muligt at opnå alle kompetencer indenfor obstetrik på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk. Der kan (og vil ofte) indgås aftale om en ansættelse på 12 måneder, men kun de seks måneder kan være tællende i introforløbet.

Der skal foreligge en aftale med en afdeling i en videreuddannelsesregion i Danmark om at indgå med de øvrige seks måneder i introforløbet før en introstilling i gynækologi og obstetrik besættes.

Samfundsmedicin
Landslægeembedet har en introduktionsstilling i samfundsmedicin ved med varighed på 12 måneder.

Hoveduddannelse:

Almen Medicin
Hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Grønland sammensættes således:

Seks måneder på Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk (fase 1)
12 måneder i Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk (Intern Medicin og pædiatri)
12 måneder i Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk (Ortopædkirurgi, Gynækologi/Obstetrik, Kirurgi, Otologi)
Seks måneder i Psykiatrisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk
Seks måneder på Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk (fase 2)

Herefter 12 måneder på et regionssygehus uden for Nuuk (fase 3)
- Regionssygehuset i Sisimiut
- Regionssygehuset i Ilulissat

Der opslås årligt to HU-forløb i almen medicin, hvilket HR er behjælpelige med at opslå. 

Intern Medicin
Der er mulighed for, at en del af hoveduddannelsen i de intern medicinske specialer (typisk en delansættelse af mindst seks måneders varighed) kan gennemføres ved ansættelse i Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk.

Det sker i hvert enkelt tilfælde efter konkret aftale herom og ved udarbejdelse af et ad hoc-uddannelsesprogram for delansættelsen på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk.

Kirurgi
Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk kan indgå med op til 2x12 måneders delansættelse i et hoveduddannelsesforløb i kirurgi. Det sker i hvert enkelt tilfælde efter konkret aftale herom og ved udarbejdelse af et ad hoc-uddannelsesprogram for delansættelsen.

Gynækologi og Obstetrik
Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk kan indgå med seks måneders Kirurgi og 2x6 måneders gynækologi i hoveduddannelsesforløb i gynækologi og obstetrik.
Det sker i hvert enkelt tilfælde efter konkret aftale herom og ved udarbejdelse af et ad hoc-uddannelsesprogram for delansættelsen.

Afvikling af kurser i Grønland
Grønland har selv ansvaret for de obligatoriske kurser i KBU-forløb og introduktionsuddannelse samt forskningstræning i hoveduddannelsen.

Kurserne er nærmere bestemt:
- Akut kurset (udbydes i februar og august)
- Kursus i Læring og karrierevejledning
- Kommunikationskursus (september)
- Kurser i Forskningstræning en gang hvert andet år
- Vejlederkursus

Læger i hoveduddannelse tager SOL 1, 2 og 3 samt specialespecifikke kurser i Danmark.