vælg et emne
... eller vælg et emne

Yngre Lægers Videreuddannelse

Yngre lægers videreuddannelse i Grønland lever op til de krav, der stilles til den Kliniske Basisuddannelse og Speciallægeuddannelsen i Danmark. Dette sikres gennem et tæt samarbejde mellem Det Regionale Videreuddannelsesråd i Region Syddanmark, og Rådet for Yngre lægers videreuddannelse i Grønland (RYL). Formelt er det organiseret således at RYL er associeret til Videreuddannelsesregion Syddanmark.


”Rådet for Yngre Lægers Videreuddannelse i Grønland” (RYL)

Formanden for RYL er Cheflægen i det Grønlandske Sundhedsvæsen (sundhedsledelsen@peqqik.gl). Desuden består råddet af seks uddannelsesansvarlige læger, tre yngre læger og en repræsentant fra lægekredsforeningen samt en administrativ medarbejder fra personaleadministrationen. 


Planlægning og godkendelse af forløb

Planlægningen af uddannelserne i Grønland sker i regi af RYL og godkendelse af uddannelsesforløbene i Grønland sker gennem Videreuddannelsessekretariatet i Region Syddanmark, hvor også oprettelsen af uddannelsesforløbene i den elektroniske logbog sker.
Videreuddannelsesforløb i Grønland godkendes således på lige fod og under samme vilkår, som videreuddannelsesforløb i Danmark.


Ansøgning om uddannelsesforløb

Uddannelsesstillingerne opslås løbende, men det er også muligt at sende en uopfordret ansøgning til personaleafdelingen i det Grønlandske Sundhedsvæsen på personale@peqqik.gl. Her kan man også få svar på diverse praktiske spørgsmål.For faglige spørgsmål omkring lægers videreuddannelse i Grønland kan disse rettes til en af nedenstående:

• Sundhedsledelsen (sundhedsledelsen@peqqik.gl)
• Uddannelsesansvarlig for det Almen Medicinske forløb regionslæge (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk) Gert Mulvad (gm@peqqik.gl)
• Uddannelsesansvarlig for de obligatoriske kurser ledende regionslæge (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk) Jesper Olesen (jeol@peqqik.gl)