vælg et emne
... eller vælg et emne

Det grønlandske Patienthjem, København

Omøgade 3 
2100 København Ø
Telefon: (+45) 38 26 46 10
E-postadresse: dgpshv@peqqik.gl


Åbningstider
Bemandet døgnet rundt.

Det grønlandske Patienthjem
Det grønlandske Patienthjem er en institution under Dr. Ingrids Hospital, der primært har til opgave at indkvartere visiterede patienter og pårørende fra Grønland før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse i Danmark.

Det grønlandske Patienthjems opgave er også at være behjælpelig med at løse eventuelle problemer under opholdet, så problemerne ikke bliver en hindring for resultatet af den igangværende behandling. Men at kunne løse alle problemer, kan vi ikke love, men vi kan tilbyde rådgivning og vejledning. 

Skal du indlægges på Det grønlandske Patienthjem? Klik her