vælg et emne
... eller vælg et emne

Behandling af afhængighed sendt i udbud

04-10-2016

Behandling af afhængighed er pr. 1. januar 2016 blevet gratis for den enkelte borger. Formålet er at forbedre det nationale tilbud om behandling af afhængighed. Fremover er der desuden brug for en bredere vifte af tilbud inden for behandling af afhængighed, så den enkelte borgers behov i højere grad kan blive imødekommet.

Derfor sender Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed, nu dele af området i offentligt udbud. Et af formålene med udbuddet er, at behandlingen fremover skal kunne ske tættere på borgerens hjem.

Udbuddet består af i alt 9 delaftaler alle vedrørende behandling af afhængighed af alkohol, hash og spil.  

Den største af de 9 delaftaler omfatter et fast behandlingstilbud i Nuuk, som skal modtage klienter fra hele landet, og som skal fungere året rundt. De øvrige 8 delaftaler omfatter 1-2 behandlingsforløb pr. år i de enkelte kommuner fordelt ud fra befolkningstallet, hvor ét forløb kan følges af f.eks. 20 klienter.

Som noget nyt omfatter udbuddet heriblandt kortere intensive forløb, inkl. familiebehandling, der skal suppleres med opfølgning over telefon og IT. Disse forløb skal være med til at give bedre behandling til borgere i mindre byer og bygder.

Tilbudsfristen er mandag den 21. november 2016 kl. 09.00 vestgrønlandsk tid. Se yderligere information i Udbudsbekendtgørelsen, som er offentliggjort på:

http://www.businessingreenland.gl/da/udbud/aktuelle-udbud
 

Kontaktperson: Jurist Therese Lind Benhardt, Kontoret for Strategisk Indkøb, e-mail THLB@nanoq.gl.