vælg et emne
... eller vælg et emne

Samarbejde skal føre til bedre service på sundhedsområdet

13-10-2016

Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen og Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq, ønsker et styrket samarbejde mellem sundhedsområdet og Kommuneqarfik Sermersooq til gavn for borgerne i kommunens byer og bygder.

Kommissoriet for samarbejdet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Departementet for Sundhed er netop blevet underskrevet af Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen og Borgmester Asii Chemnitz Narup. Arbejdet skal munde ud i et forslag til en konkret sundhedsaftale mellem Departementet for Sundhed og Kommuneqarfik Sermersooq, som forventes klar til januar 2017.

Formålet med sundhedsaftalen er at forbedre brugen af de samfundsmæssige ressourcer i forhold til sundhedsområdet ved at samarbejde om gensidig anvendelse af hinandens ressourcer og kapacitet i forhold til de borgere, som bliver behandlet inden for begge systemer.

”Ved en konkret sundhedsaftale, som definerer ansvarsområder og snitflader mellem sundhedsvæsenet og kommunen, ønsker vi at sikre, at dobbeltfunktioner undgås og at der samlet ydes mest mulig service for pengene til gavn for borgerne” siger Borgmester Asii Chemnitz Narup.

Fx er det inden for rehabilitering og genoptræning vigtigt at styrke det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunens ansatte i forhold til udskrivning af patienter fra sygehus eller sundhedscenter. Sundhedsaftalen skal i dette tilfælde sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp til genoptræning eller til vedligeholdelsestræning efter en indlæggelse. Derved forbedres borgerens mulighed for efterfølgende at klare sig ubesværet i eget hjem og lokalområde.  

”Der er lavet hensigtserklæringer med de andre kommuner, som også skal munde ud i sundhedsaftaler. Jeg ser frem til at påbegynde arbejdet med de andre kommuner, så vi kan få styrket samarbejdet på sundhedsområdet til gavn for alle landets borgere”, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen.

Indsatsområderne i sundhedsaftalen, som sundhedsvæsenet og Kommuneqarfik Sermersooq skal samarbejde omkring, er:

  • Bygninger og fælles servicefaciliteter
  • Sundhedsfagligt personale
  • Rehabilitering og fysio-/ergoterapi
  • Misbrugsområdet
  • Hospice, sygepleje og palliation
  • Tidlig indsats
  • Selvmord og selvmordsforebyggelse
  • Psykiatri og socialpsykiatri

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobil: +299 55 33 03 eller e-mail: rosat@nanoq.gl eller direktør for forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq, Grethe Nielsen på telefon: +299 36 81 60 eller e-mail: grni@sermersooq.gl