vælg et emne
... eller vælg et emne

Om hash

Fakta
Hashrygning er meget udbredt i Grønland, ofte er det et blandingsmisbrug med alkohol.
Hash er ikke det uskadelige alternativ til alkohol, som nogen har villet gøre det til.
Et langvarigt eller stort forbrug af hash har i vidt omfang de samme sociale og økonomiske konsekvenser som et tilsvarende forbrug af alkohol.
Hash er vanedannende.
Jævnlig brug af hash gør dig mere sløv, langsom, ligeglad og ukoncentreret.
Der er en risiko for at du udvikler en psykose.
Længere tids brug nedsætter din korttidshukommelse og dermed din indlæringsevne.
Risikoen for at du udvikler afhængighed er på niveau med risikoen for at blive afhængig af alkohol.
Jo yngre du er, når du begynder at ryge, desto større er risikoen for at du udvikler afhængighed.
Ved ophør med længere tids hashrygning kan du få abstinenssymptomer.
Det kan være søvnbesvær, nattesved, irritabilitet og ulyst.
Fordelen ved at stoppe dit hashmisbrug er bl.a. at du bedre koncentrere sig, har overskudt til andre end sig selv, bliver mere aktiv, bliver gladere og mere positiv.
Du vil opleve en masse fordele ved at stoppe.


Tilbud
Har du et hashmisbrug, som du ikke selv kan komme ud af, har du muligheden for at kontakte sundhedsvæsenet eller kommunens sagsbehandler for at komme i misbrugsbehandling.


Hvad kan jeg selv gøre?
Har du besluttet dig for at komme ud af dit hashmisbrug, er det vigtigt at kende symptomerne på de abstinenser du ville kunne få og hvor langt tid du kan regne med at de varer.

Det, som du kan forvente er:
• Du bliver måske mere irritabel. I løbet af en til to uger bliver du muligvis opfarende og hidser dig op over små ting. Derefter falder irritabiliteten igen
• Du kan blive mere nervøs. Nervøsiteten kommer normalt inden for de første par dage og er væk i løbet af den første måned
• Det er muligt du kommer til at sove dårligt fra den første dag, du holder op. Men vil din søvn blive bedre fra dag til dag, hvis du stadig holder dig fra at ryge hash
• Du kan miste appetitten nogle dage, efter at du er holdt op. Den vender hurtigt tilbage igen
• Du vil kunne mærke uro i kroppen eller tankemylder. Rastløsheden forsvinder i løbet af den første måned
• Du kan få dage med hovedpine, mavepine eller ømme led.
• Du vil kunne få nogle dage hvor du er trist i løbe af den første uge.
• Så er der mange, der oplever, at de efter en til to uger pludselig drømmer voldsomme og livagtige drømme, som gør, at du kan vågne op om natten eller om morgenen og føle dig urolig

De færreste oplever alle disse symptomer, og de har også forskellig varighed.
I løbet af de første dage efter du har stoppet dit hashforbrug, mærker du flere abstinenser.
Men hold ud - for efter ca. 10 dage begynder det at blive bedre.
30 dage efter er abstinenserne normalt overstået. Ingen kan sige med 100 % sikkerhed, hvordan det bliver for dig.
Hvis du har det meget dårligt psykisk eller fysisk, bør du tale med en professionel f.eks. en læge eller andet sundhedspersonale.

Hvad kan jeg gøre for at mindske abstinenserne?
• Rør dig, og bliv fysisk træt
• Tal med nogen om, hvordan du har det
• Spis sundt, og mærk, hvordan du bliver stærkere for hver dag
• Gå i seng og stå op på samme tid hver dag. Undgå tv, pc og lignende den sidste time inden du går i seng, hvis du overhovedet kan
• Gør noget, du synes er sjovt, eller som du kan lide
• Hvis du bor sammen med nogen, kan det være en god ide at forberede dem på, at du går gennem en besværlig tid, og sørge for, at du har mulighed for at være dig selv, når du har brug for det


Pårørende
Misbruget er ikke kun misbrugerens eget problem, men hele familien bliver påvirket af misbruget, især børnene. Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad af misbruget end misbrugeren selv, og derfor er det også din ret at gribe ind og forlange problemet løst.
Som pårørende til en misbruger har du mulighed sammen med din familie at deltage i familie behandling ”Lær at leve dit liv” i Katsorsaavik.
I behandlingen ”Lær at leve dit liv” vil der indgå personlig udvikling, hvor du og din familie for mulighed for at fremme jeres indsigt i egne styrker samt styrke jeres menneskelige og familiære værdier.
For at komme i behandling skal du kontakte sagsbehandleren i din kommune.
Som pårørende er det vigtigt at sætte sig ind i hvilke abstinenser, som den misbrugende kan få ved et stop af indtagelse af hash.
Herved vil du bedre kunne støtte og forstå ham/hende.

• Vis forståelse for at personen har abstinenser
• Giv plads og rum
• Vær lyttende
• Motivere personen til at fortsætte sin beslutning for at stoppe med sit hashforbrug, selvom det kan være svært for ham/hende


TV-kampagne mod hashmisbrug
Se TV-kampagnen mod hashmisbrug her

Kontakt
Din kommune
Sundhedsvæsenet


Links til andet materiale
http://stofinfo.sst.dk/Forsiden/Fakta_om_stoffer/Hash.aspx
www.CRF.AU.DK
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/redskaber/HASHFOLDERprint.pdf

 


 

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Om hash". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk