vælg et emne
... eller vælg et emne

Når børn og unge ryger hash

FAKTA
Hash er et ulovligt stof. Du kan blive afhængig af hash, og der skal hurtigt en større dosis til for at opnå en rus. Et dagligt forbrug i cirka 2 uger er nok til, at du kan blive afhængig. Jo yngre du er, når du begynder at bruge hash, desto større er risikoen for at du udvikler afhængighed.
At være påvirket af hash kaldes oftest at være ”skæv”. De synlige tegn på rusen er røde øjne, tørhed i munden, øget puls, hjertebanken, snøvlende tale og sløvhed i bevægelserne. Følelser forstærkes – både glæde og angst.
Hvis du bruger meget hash, kan det have en varig skadelig virkning på hjernen. Det gælder især, hvis du er ung.
• Hash virker sløvende, og virkningen holder sig i op til 24 timer.
• Hash bedøver følelseslivet og nedsætter koncentration, hukommelse, indlæringsevne og evnen til at koordinere bevægelser.
• Hash giver en akut risiko for at få angst og panikoplevelser – samt psykiske lidelser hos sårbare unge.
• Hashrygning skader kroppen. Det skønnes, at 3-4 marihuana-cigaretter gør lige så stor skade på lungerne som 20 cigaretter.
Ved ophør med længere tids hashrygning kan du få komme abstinenssymptomer. Der kan være søvnbesvær, nattesved, irritabilitet og ulyst.
Fordelen ved at stoppe dit hashmisbrug er bl.a. at du bedre koncentrere sig, har overskudt til andre end sig selv, bliver mere aktiv, bliver gladere og mere positiv. Du vil opleve en masse fordele ved at stoppe.


TILBUD
Har du et hash-misbrug og gerne vil ud af det har du mulighed for at kontakte sundhedspersonalet i sundhedsvæsenet eller kommunens sagsbehandler med henblik på at komme i misbrugsbehandling.

MIO
www.mio.gl

1899 – SMS rådgivning
Åbningstid: Mandag – fredag 16 – 18
Gratis landsdækkende Børn og Unge SMS linje – skriv sammen med en voksen der kan rådgive.


HVAD KAN JEG SELV GØRE
Det er en god ide at tale med en voksen - én du føler dig tryg ved. Det kan være en lærer, en pædagog, en din mor, din far eller en anden så de kan støtte dig i at få den hjælp, du behøver.


PÅRØRENDE
Hvilke symptomer skal jeg holde øje med, hvis jeg har mistanke om et hashmisbrug hos mit barn?
En påfaldende stærk og pludselig ændring i dit barns adfærd, kan det være tegn på et hashmisbrug. Du skal derfor som forældre være opmærksom på, hvordan dit barn har det og opfører sig.
Blot et enkelt symptom behøver ikke at give anledning til bekymringer. Men vær opmærksom, hvis der er flere symptomer.
Følgende symptomer du skal være opmærksom på:
• Bratte humør- eller holdningsændringer.
• Pludselig pjækkeri fra skolen eller ligegyldighed med skolearbejdet.
• Pludselig modstand mod regler i hjemmet eller i skolen.
• Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.
• Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner.
• Ejendele forsvinder, uden at det kan forklares.
• Dit barn er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele.
• Der opstår samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om.
• Dit barn er oftere psykisk nedtrykt.
• Dit barn er usædvanlig træt.
• Vedkommende har svært ved at sove eller falde til ro.
• I finder hash, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til hashindtagelse.
Hvis du har en mistanke om at dit barn ryger hash, skal du ytre sin bekymring, men lade være med at skælde ud. Det vil kun føre til, at barnet ryger endnu mere. Som forældre kan du alliere sig med skolen eller andre forældre, men ikke bag dit barns ryg.
Det er vigtigt at vide, at hashen hos børn og unge meget ofte er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende. Disse børn og unge har et udtalt behov for hjælp. Ofte er det nødvendigt at alliere sig med en sagsbehandler i kommunen og skolen.
En af de vigtigste både behandlingsmæssige og forebyggende foranstaltninger er at hjælpe de unge ind i et meningsfuldt arbejde/ en uddannelse eller at fastholde dem i denne aktivitet.


TV-kampagne mod hashmisbrug
Se TV-kampagnen mod hashmisbrug her 

KONTAKT
Sullissivik, din Kommune
http://stofinfo.sst.dk/Forsiden/Fakta_om_stoffer/Hash.aspx
www.CRF.AU.DK

 Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Når børn og unge ryger hash". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk