vælg et emne
... sammisaq toqqaruk

Tupap pujuata timit ima sunnertarpaa

Timivit atortuisa assigiinngitsut pujormit qanoq sunnerneqartarnerat:

Qanermi iggissamilu
Qinngami iggissamilu ameraasat tupap pujuanit iluaalliortinneqartarput. Taamaattumik isinnik qasilititsineq, toqqusaakkut ungillerineq, iggiarlunneq, quersorneq, niaqunngunerlu misigisinnaavatit.Anersaartuutit
Anersaartuutit meqquaraqarput anersaartorninni pujoralammik, bakterianik sukujunnillu allanik immikkoortiterisartunik. Meqquaqqat taakku sukujuiaasuupput. Pujortartarnikkut sukujuiaatit tupap usserutitaanit aserorterneqartarput, taamaalillunilu usserut kræfteqalersitsisartoq torlummut, iggissamut puannullu ajornaquteqanngitsumik ingerlasinnaalersarpoq.

Puaat
Anersaaraangavit pinerit tamaasa timivit ilti pisariaqartitani aakkut pisarpaa. Pujortaraangavit kulilti aap aappaluttortaanut nipputtarpoq iltilu ”assersortarlugu”. Taamaattumik silaannaap iltiata iluaqutiginissaa illit pujortartuusutut atorluarsinnaannginnerusarpat taavalu qasujaakkunnaarnerussutigalugu. Ilutigisaanik usserut tupap pujuaniittoq puannut nipputtarpoq pullartaasannguillu aserortarlugit, taamaalilluni puaat ameraasaata ilaa nunguittarluni.
Ajoqusernerit kingunerisaannik anersaartorniarnerit ajornakusoornerulersarpoq. Tassa ilaatigut sivisujaamik pujortartartooreernerpit kingorna ullaakkut quersortitsisartut nuammillu katagaatitsisartut. Tamatuma kingunerisarpaa quersornerulernerit aalagaangavillu anertikkartalernerit. Kingorna ajorunnaarsinnaanngitsumik bronkitiseqalersinnaavutit, puallulerlutit, ajornerpaajuppallu pujortartartut puaannik puaqalerlutit.

Aap kaaviiaarnera
Pujortaraangavit pujortakkavit pujuata akui aap kaaviiaarneranut akuliuttarput. Taqqatit kalkertilersarpaat, aminnullu aak ingerlasussaagaluaq ingerlatsaalisarlugu, taqqatigullu ajoquteqalersinnaaneq annertunerulersittarlugu.

Uummat
Uummatip suliassaasa pingaarnersaraat aap, taamatullu iltip timinnut ingerlaartinnera. Pujortaraangavit nikotinip uummatit sukkanerusumik tillertilersarpaa, aavillu naqitsinera qaffattarpoq. Pujortartarneruttaaq uummativit avataaniittut taqaaqqat kalkertittarpai. Minnerulersarput iltillu uummatinnut anngunnissaa ajornarnerulersittarlugu. Taamaalillutit taqqamik milikartoorsinnaaneq annertunerulersarpoq – ajornerpaajuppallu uummat unissinnaalluni.

Ameq tillernerlu
Nikotinip taqqani tillersartuunngitsuni taqaaqqat eqitsittarpai. Tamanna isumaqarpoq pujortaruit aak annikinnerusoq aminnut annguttartoq. Taamaattumik pujortartaruit ammit nillernerussaaq, taamaattumillu piffissap ingerlanerani ilaatigut ammit qaserujuttunngorlunilu isikkuminaallisarpoq. Pujortarneruttaaq tillerneq qaffatsittarpaa uummatit sulinerusariaqarmat ilti pisariaqartitat timinnut ingerlaartinniarlugu.
Eqisalunnerit utoqqaliartornermut nalinginnaasumik ersiutaapput, pujortartaruilli ammip utoqqaliartorneranut aamma sunniisarpoq. Pujortartarnermik pissuteqartumik nalinginnaasumit siusinnerusukkut eqisalunneqalissaatit. Pujortartartutut pujortartanngitsunit eqisalunniniaarneruninnut pissutaasut amerlaqaat. Kiinnat tupap pujuanit pujoorfigineqartuartarpoq, amerlu panerlunilu iluaalliortitsilersinnaavoq. Ilutigisaanik tupap akui aannut akuliuttarput taqaaqqatigullu timi tamaat angalaarfigisarpaat – aamma ameq. Taamaalilluni ammit tasisuaarunnaarnerussaaq eqisalunneqalerlunilu.
Pujortartarnerup eqisalunneqartitsilersarnerata saniatigut cigarettit nikotinitaata amermi taqaaqqat eqitsittarpai. Nikotinip taqaaqqanik sunniisarnera sivikitsuinnaasarpoq. Pujortareernerpit kinguningaatsiaa taqaaqqat neruttoqqittarput, taamaalillunilu piffissaq sivisujaaq ingerlareeraangat aatsaat amerpit ilti pisariaqartitani pissarsiarisarpaa. Tamatuma kingunerisaanik ammit qarsungallunilu qaserujuttunngortarpoq.
Eqinganerit
Utoqqaliarsaalernermi eqinganeqalerneq naliginnaangajuttarpoq, pujortartarnerulli ammip utoqqaliartornera sunnertarpaa. Eqinganeqalersinnaavutit siusinnerusukkut pujortartaruit. Pujortartanngitsuniit pujortartaruit eqinganeqaliaarnerit amerlasuunik patsiseqarpoq. Kiinnat toqqaannartumik tupap pujuaniittarpoq, kiinnat panernerulersissinnaallugu ungillerititsisinnaallunilu. Tamanna ilutingalugu tupap akui aannut akuliuttarput, taqqatigullu timivit sinneranut ingerlaartarluni - aamma amernut. Ammit tasisuarunnaamisarpoq, eqinganerillu pilersarlutik.
 Pujortarneq eqinganernik pilersitsiinnarani tupap nikotinia ammip taqaarai eqitsittarpai. Nikotinip taqqani sunniutai sivikitsuinnaasarpoq. Pujortareernernit piffissap ingerlareernerani aap ingerlavii neruttoqqittarput, taamaasilluni ammivit ilti pisariaqartitani ingerlaannaq pissarsiarinngitsoortarlugu. Ammivit asigalerneranik qasertinneranillu kinguneqartarluni.


Sianiuteqarfik
Nikotin sianiutinut toqunartuuvoq sakkortooq sianiuteqarfinnik sunniisartoq. Nikotin timip sananeqaataani allannguuteqartitsisarpoq, tamannalu isumaqarpoq qisuariarsinnaanerit pujortartartutut annikkillisartoq.
Timivit aallaqqaammut nikotinimik sunnertinneratigut sianiutit toqunartunitsinneqartarput, timinnilu iluaalliuutit, soorlu uissannguneq merianngunerlu misigissavatit. Piffissalli ingerlanerani aanni nikotineqarnera timivit sungiutissavaa, taamaalillunilu iluaalliortarneq qaangiutsillugu. Taamaattorli tamatuma ilutigisaanik nikotinimik perusunneq misigissavat, timivit sungiussimassammagu aavit nikotineqarnera. Tassa pinngitsoorsinnaajunnaarpat!

 

PDF-iliariukEmbed

Allaaserisaq nittartakkannut iliguk (Embed)

"Tupap pujuata timit ima sunnertarpaa". Allaaserisaq nittartakkannut script ataaniittoq kopiissuat taavalu inissisimaffissaanut nittartakkavit html´anut ikkullugu

Luk

Nassiuguk ikinngutinnut

Uunga e-mail

Atit

Nassiussaq

Luk

Kalerriut

Allataq

Email

Luk

Allaaserisaq pisartagarileruk

E-mailit

Luk