vælg et emne
... eller vælg et emne

Patientinformation > Patientvejleder

Patientvejlederen er til for dig, så du som patient eller pårørende lettere opnår den information og hjælp, som du søger.
 
Hvem kan henvende sig?
Alle borgere kan henvende sig til patientvejlederen
• Anonymt for information (navn og cpr. nr. ikke nødvendigt)
• Konkret vedr. en sag (navn og cpr. nr.
nødvendigt)

Hvad kan man få hjælp til?
• Generel information
• Dialogen mellem patient og sundhedsvæsen
• Information om behandlingsmuligheder
• Vejledning om patientrettigheder
• Vejledning om klage- og
erstatningsmuligheder
• Vejledning om muligheder og
begrænsninger i sundhedsvæsenet
• Vejledning om hvordan der opnås fuldmagt og søges om aktindsigt
• Vejledning om patientransport- og rejser, samt regler for ledsagelse
• Vejledning om den korrekte kontakt med sundhedsvæsenet

Hvordan kan man komme i kontaktmed patientvejlederen?
• Patientvejlederen er fysisk placeret på DIH
• Den åbne kontortid er 2 timer daglig
• I kontortiden kan patientvejlederen
kontaktes telefonisk og på mail
• Uden for åbningstiden kan sendes en mail.
• Længere møder/samtaler, aftales individuelt.

Kontakt
Siunnersorti@peqqik.gl
Tlf. 344050

Patientvejleder

Kontakt Grethe – sundhedsvæsenets nye patientvejleder - og få hjælp til evt. spørgsmål eller hvis du søger information vedr. sundhedsvæsenet.

Print information om patientvejlederen her.