vælg et emne
... eller vælg et emne

En hjælpende hånd til mor og barn

21 nyuddannede småbørnskonsulenter skal hjælpe mødre med råd og vejledning før, under og efter graviditeten. Målet er at de små børn sikres en god udvikling.

Tæt og god kontakt mellem mor og et nyfødt barn er helt afgørende for at barnet får en sund opvækst og senere et godt voksenliv. Desværre kommer den tætte tilknytning mellem mor og barn ikke altid af sig selv. Det kan især være svært for en mor, der selv har haft en vanskelig opvækst at knytte sig sit barn. Det er den onde cirkel af omsorgssvigt, som de 21 nyuddannede småbørnskonsulenter skal være med til at bryde.

Sundhedsvæsenet står bag den nye uddannelse, hvor sundhedsplejersker, jordemødre, pædagoger og socialrådgivere i kommunerne bliver uddannet til at se faresignalerne hos de mødre, der har det svært.

Tidlig indsats
Dortinguak F. Davidsen fra Familiecenter Illulissat er en af de 21, der i disse dage afslutter uddannelsen til småbørnskonsulent. Hun ser uddannelsen, der varer 1½ år, som et stort fremskridt:
-I mit job som pædagog og familiebehandler møder jeg småbørnsfamilierne, og med min nye uddannelser har jeg fået redskaber og metoder, der gør, at jeg kan hjælpe disse familier på et tidligere tidspunkt end hidtil.  Jeg håber at jeg kan være med til at forebygge omsorgssvigt.
 
Chefsigeplejerske Ella Skifte er glad og stolt over at det er lykkedes i samarbejde med kommunerne at få uddannelsen sat i værk.
-Jeg har store forhåbninger til den nye uddannelse. Småbørnskonsulenterne har fået konkrete metoder, der understøtter tilknytningsprocessen mellem mor og barn allerede på et tidligt tidspunkt i graviditeten. Og vi ved, at forholdet til forældre i barnets første år er afgørende for barnets muligheder i livet fremover.
Konsulenterne kan under graviditeten forberede de udsatte mødre på forældrerollen. Her er det relations dannelsen til det ventede barn og den gravides egne forestillinger om moder- og Forældreskabet, der er i fokus. Ved at følge kvinden tæt kan der reageres effektivt på eventuelle faresignaler.

Efter fødslen kan man støtte den nybagte familie i at have øje for barnets behov. Det er vigtigt at forældrene reagerer fornuftigt på barnets signaler og er i stand til at tilsidesætte egne behov. Desuden arbejdes der på at styrke kontakten og samspillet mellem forældre og barnet og blandt andet arbejde med øjen- og kropskontakt.

Information
Yderligere information: Projektkoordinator Birgit Hansen, telefon 344266.