vælg et emne
... eller vælg et emne

Speciallæge Intern Medicin (Nuuk)

Den typiske intern medicinske patient er en ældre, akut indlagt patient. Omkring 90 % af alle medicinske indlæggelser er akutte. På de akutte intern medicinske modtager-afdelinger foregår den initiale diagnostik, behandling og evt. viderevisitation til specialiserede afsnit/afdelinger. Enhver speciallæge i et intern medicinsk speciale skal derfor kunne varetage den initiale diagnostik og behandling af almindelige medicinske sygdomme.

Uddannelsens opbygning

Introduktionsstillingen

De fælles intern medicinske kompetencer tilegnes i løbet af introduktionsstillingen på den relevant afdeling. De enkelte kompetencer, som skal opnås i introduktionsstilling i de intern medicinske specialer, er beskrevet i skemaet sidst på siden. 

Hoveduddannelsesstillingen

Forløbet for hoveduddannelsesstillingen i Grønland skal aftales individuelt med den afdeling i Danmark, hvor den uddannelsessøgende læge har en hoveduddannelsesstilling. Længden mm. Afhænger af muligheder og kompetencer, som den uddannelsessøgende læge kan tilegne sig i Grønland.

Placering

Regionen

Region Sermersooq strækker sig fra vest- til østkysten. Den har et indbyggertal på 21.000 indbyggere, hvor langt størstedelen bor i Nuuk ca. 17.000. Udover Nuuk er der byerne Ittoqqortoormiit, Paamiut og Tasiilaq, samt flere mindre bygder.

I Nuuk er det både muligt at tage flere uddannelser, som folkeskole, gymnasial, erhvervs- og flere videregående uddannelser. Der er mange muligheder for shopping, fritidsaktiviteter og indkøb.

Sundhedsorganisering

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er Grønlands landshospital og modtager elektive og akutte patienter fra en befolkning på 57.000 til udredning og behandling. Hospitalet består af en medicinsk/pædiatrisk, en psykiatrisk, en anæstesiologisk, en kirurgisk og en radiologisk afdeling, der råder over MR og CT-scannere, samt et moderne laboratorium.

Derudover er der patienthotellet med 67 sengepladser, der deles mellem alle hospitalets afdelinger og hvor også udenbys patienter til undersøgelse og operation på dagsafsnittet indlægges.

Den sidste del af sygehuset er Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS). DIS er fysisk placeret i forbindelse med DIH. DIS er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder. Der er tilknyttet 8-10 speciallæger i almen medicin og 4-6 uddannelseslæger i klinikken.

Desuden er DIH lokalsygehus for Nuuk, som har et optageområde på ca. 17.000 borgere med Dronning Ingrids Sundhedscenter som henvisende instans.

Områdets opbygning

Afdelingen

Medicinsk Afdeling på DIH består af to sengeafsnit, benævnt M1 og M2. Her indlægges bredt inden for alle medicinske specialer. Derudover består afdelingen af ambulatorier og medicinsk/onkologisk dagafsnit.

Medicinsk/onkologisk dagafsnit varetager al onkologisk behandling i Grønland foruden diverse daghospitalsfunktioner som biologisk behandling af gigtsygdomme, mave-tarmsygdomme, knoglemarvsundersøgelser mm. Medicinskambulatorie varetager ambulante funktioner indenfor kardiologi, nefrologi, endokrinologi, pulmonologi, infektionsmedicin, TB-ambulatorie, HIV-ambulatorie og ekkokardiografi.

Personale

Det lægelige personale på Intern Medicinsk afdeling er udgjort af en ledende overlæge, afdelingslæge, speciallæger i samt yderligere påkrævet personale.

Arbejdsfunktioner

Dagvagt

Dagen starter med morgenkonference, hvorefter der er røntgenkonference. Efterfølgende deltager introduktionslægen i arbejdet i sengeafdeling, herunder stuegang og i ambulatoriet. I introduktionsuddannelsen lægges især vægt på stuegangsfunktion og vagtfunktion. Samtlige arbejdsopgaver varetages under supervision af klinikkens speciallæger.

Introduktionslægen planlægger diagnostik og behandling af patienter med forskellige intern medicinske sygdomme, f.eks. KOL, iskæmisk hjertesygdom, incompensatio cordis, atrieflimren, diabetes mellitus, feber af ukendt fokus, tumorsygdomme osv.

Vagtarbejde

Introduktionslægens arbejdsfunktioner i vagten er knyttet til medicinsk forvagtsfunktion. Arbejdet foregår i samarbejde med medicinsk bagvagt, som har tilkaldevagt. Den medicinske bagvagt er altid speciallæge i et intern medicinsk speciale. Der er i vagtarbejdet tæt samarbejde med intensiv afdeling.

Konferencer

Morgenkonference for alle læger med kort patientrapportering. Ved konferencen deltager både uddannelsessøgende og seniorlæger. Daglig røntgenkonference med deltagelse af afdelingens seniorlæger omfatter alle undersøgelser udført i det foregående døgn. Der afholdes daglig middagskonference omfattende grundig rapportering og gennemgang af alle nye og alle problematiske patienter med deltagelse af seniorlæger. I de rutinemæssige arbejdsopgaver indgår deltagelse i middagskonferencer.

Undervisning

Vejledersamtaler

Alle uddannelseslæger modtager ved ansættelsen skriftlig information om DIH og medicinsk afdeling samt vejleder. Vejlederen afholder introduktionssamtale med uddannelseslægen inden for de første to uger efter ansættelse, hvor der også udarbejdes en individuel uddannelsesplan og forventninger afstemmes. Herefter afholdes regelmæssige vejledersamtaler for at sikre, at læringsplanen følges eller at denne justeres efter eventuelle udfordringer. Ved introduktionssamtalen gennemgås uddannelsesprogrammet og der udfærdiges en skriftlig individuel uddannelsesplan.
 Den uddannelsesansvarlige overlæge kan deltage i første og sidste vejledersamtale for hver ansættelsesperiode.

Kurser og forskning

Deltagelse i de obligatoriske kurser for speciallægeuddannelsen sker på DIH i Nuuk samt enkelte kurser i Danmark. Under introforløbet skal lægen igennem kurset i klinisk vejledning, hvilket udbydes på DIH.

Den formaliserede undervisning kan kategoriseres som følgende:

  • "Lang" ugentligt undervisning af en varighed på 30-45 min, hvilket omfatter seniorlægeundervisning. Ofte inviteres læger fra andre specialer også.
  • "Kort" ugentlig undervisning af en varighed på 20 minutter.