vælg et emne
... eller vælg et emne

Det Grønlandske Patienthjem, København

Omøgade 3 
2100 København Ø
Telefon: (+45) 38 26 46 00
E-postadresse: dgpshv@peqqik.gl


Åbningstider
Bemandet døgnet rundt.

Det Grønlandske Patienthjem
Det Grønlandske Patienthjem er en institution under Dronning Ingrids Hospital, der primært har til opgave at indkvartere visiterede patienter og pårørende fra Grønland før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse i Danmark.

Det Grønlandske Patienthjems opgave er også at være behjælpelig med at løse eventuelle problemer under opholdet, så problemerne ikke bliver en hindring for resultatet af den igangværende behandling.

Skal du indlægges på Det Grønlandske Patienthjem? Klik her