vælg et emne
... eller vælg et emne

Fødeafdelingen

Postbox: 1001

Postnummer og by: 3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 40 80

E-postadresse: foedeafdelingen@peqqik.gl 


Kontortid

7.30 – 15.30

Fødeafdelingen Nuuk

Fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital varetager svangre omsorg, rådgivning og fødselshjælp af gravide bosiddende i Nuuk.

Fødeafdelingen yder fødselshjælp til kvinder fra hele Grønland.

Hvis man er bosiddende andre steder end Nuuk, og har en kendt risikofaktor i sin graviditet, bliver man henvist til fødsel i Nuuk. 

Jordmødrene i Nuuk rejser til Paamiut, Maniitsoq og ITT flere gange om året og tilser de gravide bosiddende i disse byer.

Fødeafdelingen deltager i tværfagligt samarbejde omkring tidlig indsats, der arbejder med at forebygge omsorgssvigt af børn i Grønland.

I samarbejde med Sundhedsplejen i Nuuk, undervises i Klar til Barn, hvor kommende familier klargøres til fødslen og den nye forældrerolle.Ønsker du mere info om Klar til Barn klik her. 

Få mere at vide om graviditet, fødsel og barsel eller i menuen under "Gravid".