vælg et emne
... eller vælg et emne

Vores sundhed under luppen igen

06-01-2014

De første deltagere til Grønlands største sundhedsundersøgelse er for længst indkaldt. Tirsdag den 7. januar lyder startskuddet til den store befolkningsundersøgelse, som gennemføres for fjerde gang siden 1993.

-”Befolkningsundersøgelsen viser udviklingen i folkesundheden, og den giver svar på, hvor vi har de største udfordringer i forhold til vores sundhed. Når vi skal målrette og prioritere indsatserne på sundhedsområdet, har vi brug for denne viden, og derfor er befolkningsundersøgelsen et helt centralt redskab i forhold til Naalakkersuisuts bestræbelser på at forbedre folkesundheden, ” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed og Infra-struktur, Steen Lynge, og fortsætter:

-”Jeg vil gerne komme med en opfordring til alle som modtager en invitation til at deltage i undersøgelsen om at tage imod tilbuddet. Din deltagelse er vigtig, både her og nu og i forhold til kommende generationer.”

Befolkningsundersøgelsen er tidligere gennemført i 1993-1994, 1999-2001 og 2005-2010. Hovedparten af de forventede 2600 deltagere i den aktuelle undersøgelse har også deltaget i de tidligere undersøgelser. Dermed er det muligt, at indkredse og doku-mentere udviklingen i sundhed, sygelighed og levevilkår, og tegne et billede af folke-sundheden før og efter indførelsen af folkesundhedsprogrammet Inuuneritta.

Undersøgelsen bygger på personlige interview, selvudfyldte spørgeskemaer og forskel-lige medicinske undersøgelser, som måling af blodtryk og fedtprocent. Nogle får også taget blodprøver. Deltagerne bliver blandt andet spurgt om deres vaner i forhold til: alkohol, rygning, fysisk aktivitet, kost og til deres tilfredshed med sundhedsvæsenet.

Som led i undersøgelsen bliver der også foretaget en registeropfølgning af samtlige deltagere i dødsårsagsregisteret, cancerregistret og landspatientregistret.

Befolkningsundersøgelsen starter i Nuuk, og i løbet af året vil forskerne besøge byer og bygder i alle dele af landet. Den første rapport om undersøgelsen forventes at udkomme i 2015.

Befolkningsundersøgelsen er finansieret af Departementet for Sundhed og Infrastruktur. Du kan læse mere om befolkningsundersøgelsen på sundhedsportalen www.peqqik.gl

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Julie Præst Wilche på telefon +299 346625 eller e-mail jprw@nanoq.gl eller professor Peter Bjerregaard på telefon +45 40127585 eller e-mail pebj@nanoq.gl