vælg et emne
... eller vælg et emne

Misvisende omtale af sundhedsvæsenet i Nuuk TV

03-09-2015

På baggrund af få konkrete patientklager, drager Nuuk TV den fejlagtige konklusion, at sundhedsvæsenet i Grønland skruppelløst lader patienter dø og at behandlingen generelt er dårlig. Uden belæg anklager Nuuk TV indirekte alle ansatte i sundhedsvæsenet for at svigte mennesker i nød.

Den misvisende historie om sundhedsvæsenet blev bragt i Nuuk TV mandag den 24. august.  Som ansvarlig ledelse for sundhedsvæsenet kan vi ikke lade de urimelige anklager stå upåtalt.

Anklage uden belæg
I indslaget påstår journalisten, at ”der er en del mennesker, der dør efter at de er blevet behandlet af læger, sygeplejersker og sundhedsassistenter her i landet” og videre ”det er ikke ualmindeligt at patienter dør”.  Denne voldsomme påstand er fremsat uden belæg.

Det er rigtigt, som det fremgår af indslaget, at nogle få patienter har fået medhold i deres klager i en sådan grad, at det har ført til alvorlig kritik af sundhedspersonale.

Der er tale om få sager
Det er altid alvorligt, når lægeloven bliver overtrådt. Men der er tale om få sager, og det burde Nuuk TV understrege overfor seerne. Det gør journalisten ikke. Derimod drager han den helt generelle konklusion, at det ikke er ”ualmindeligt ”at patienter dør – underforstået på grund af personalets generelle sløseri eller uduelighed.

Det er urimeligt, at konkludere på den måde, og det er også i strid med alle retningslinjer for god journalistik.  Den måde at lave journalistik på skader både personalet og de patienter, der nødvendigvis må have tillid til lægen, hvis behandlingen skal lykkes.

Vi vil gerne slå fast, at det ikke er almindeligt, at læger og andet sundhedspersonale fejldiagnosticerer eller fejlbehandler patienter her i Grønland. Det er tale om kedelige undtagelser, som vi i sundhedsvæsenet beklager og undskylder.

Patientklager
I indslaget hævder journalisten, at flere patienter i Grønland får medhold i deres klager, end det er tilfældet for patienter i Danmark. Men I følge Landslægen, så er den påstand forkert. I 2014 fik over 30% medhold i Danmark mens 20% fik medhold i Grønland i 2013. Man er imidlertid nødt til at se på tallene over en længere periode, da både antallet af det relativt lille antal klager i Grønland samt antal af klager med kritik kan svinge fra år til år.

Det er rigtigt at forholdsvis flere patienter klager i Grønland end i Danmark. Det er ikke rigtigt at flere får ret, og antallet af klager siger ikke i sig selv noget om kvaliteten af behandlingen i Grønland.

Dertil kommer, at der i Danmark i forbindelse med utilsigtede behandlingsforløb, hvor patienterne får mén af behandlingen, er mulighed for at søge erstatning gennem Patientforsikringen uden at indgive en klage. I Grønland findes den mulighed ikke, og det vil føre til relativt flere klagesager.

Modtager gerne berettiget kritik
Det er ikke sådan, at vi i sundhedsvæsenet ikke ønsker at modtage berettiget kritik. Tværtimod. Vi opfordrer utilfredse patienter og pårørende til at klage gennem det formelle klagesystem.  Her kan patienten eventuelt få ret og tilkendt erstatning, og vi i sundhedsvæsenet kan lære af vore fejl til gavn for fremtidige patienter.

Et indslag af den karakter, som Nuuk TV bragte i sidste uge, skader sundhedsvæsenets omdømme. Nuværende og kommende patienter kan på et fuldstændig urimeligt grundlag miste tilliden til sundhedspersonalet, og i værste fald kan det skabe så stor utryghed, at det påvirker et eventuelt behandlingsforløb.

For læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter og andre, der hver dag yder en stor indsats for at give patienterne den bedst mulige service og behandling, er det demotiverende at blive beskyldt for skruppelløst at fejlbehandle patienterne.

I et lille samfund, som det grønlandske, hvor alle kender hinanden, skal vi være utrolig påpasselige med ikke at kritisere hinanden i offentligheden uden at have belæg for det. Her synes vi, at også medierne har et ansvar. Sundhedspersonalet er mennesker af kød og blod, der også har krav på et værdigt liv, uden at skulle stå model til diffuse beskyldninger.

Kontakt:
Styrelseschef Jóanis Erik Køtlum på telefon: +299 34 43 93 eller e-mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl