vælg et emne
... eller vælg et emne

Uddeling af midler til sundhedsforskning

21-10-2015

Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen har netop uddelt 164.000 kr. fra Sundhedspuljen, som er midler til sundhedsforskning under Departementet for Sundhed.

- ”Det er dejligt at kunne bidrage til at styrke sundhedsforskningen. Det er også en stor glæde at se, hvor mange gode og vigtige projekter, inden for mange forskellige sundhedsområder, der søges midler til. Det har desværre ikke været muligt at efterkomme alle ansøgninger, da der var søgt om mange flere midler, end vi har i puljen. Jeg håber dog fortsat på, at der vil blive ved med at være den store interesse for at styrke sundhedsforskningen,” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen.

Det er Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, der indstiller til Naalakkersuisoq for Sundhed, hvem der skal have gavn af midlerne. De støttede forskere og projekter er:

To projekter på kræftområdet. Dels et projekt om screening for brystkræft og et studie omkring tarmkræft:

”Samfundsøkonomisk evaluering af indførelsen af populationsmammografiscreening i Grønland” ved Maria Klitgaard Christensen.

”Hvem rammes af tarmkræft i Grønland? Er der symptomer, der prædikterer tidlig henvisning til udredning og/eller prædikterer øget risiko for død?” ved Maria Vandborg Sneftrup.

Herudover blev et projekt omkring sammenhængen mellem vores traditionelle kost og forureningsstofferne i kosten støttet. Projektet hedder: ”The influence of traditional Inuit diet, vitamin D and Persistent Organic Pollutants on markers of inflammation” og udføres af PhD studerende Louise Kærholm Schæbel.

Også Inuuteq Fleischers projekt omkring risiko for hoftebrud blandt grønlændere: ”Greenland Hip-in-Inuit Project (Green-HIP)” blev fundet støtteværdigt.

Det sidste studie, der blev støttet, var fra en gruppe af arbejdsmedicinere, der ønsker at se på arbejdsskader indenfor fiskeindustrien. Projektets titel er: ”Arbejdsskader indenfor fiskeri og fiskeindustrien i Grønland - en kortlægning af omfang og mønstre mhp. viden til forebyggelse og arbejdsfastholdelse”.

Næste ansøgningsfrist til puljen er 1. marts 2016. Læs mere om Sundhedspuljen og Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd på www.peqqik.gl


For yderligere informationer kontakt lægefaglig konsulent Birgit Niclasen på bivn@nanoq.gl eller telefon +299 52 38 32.