vælg et emne
... eller vælg et emne

Fokus på tilbud til selvmordstruede

06-11-2015

I et indlæg i Sermitsiaq.AG den 4. november efterlyser politiet en stærkere indsats mod selvmord, som er et område der fylder mere og mere i politiets arbejde. Sundhedsvæ-senet oplever også, at der er et stort behov for tilbud til selvmordstruede og efterladte.

-”Hverken politi, kommuner eller sundhedsvæsen kan løse selvmordsproblematikken alene. Det blev senest fremhævet ved folkesundhedskonferencen i oktober, hvor det stod helt klart, at det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem alle sektorer, hvis antallet af selvmord og selvmordsforsøg skal nedbringes,” siger konstitueret departe-mentschef, Lone Nukaaraq Møller og fortsætter:

-”Vi er samtidig opmærksomme på, at der er behov for, at vi i fællesskab arbejder på at tydeliggøre ansvarsfordelingen, når det gælder selvmordsforebyggelse, og her skal vi have det centrale forebyggelsesudvalg, hvor både sundhedsvæsenet, kommunerne og politiet er repræsenteret, i spil.”

Den nationale strategi for selvmordsforebyggelse har netop fokus på at skabe sammenhæng i tilbuddet til selvmordstruede og efterladte. Som led i strategien, arbejder Departementet for Sundhed på at skabe lokale tilbud til personer med selv-mordstanker. Det sker gennem udbredelsen af ASIST, som er et internationalt anerkendt kursuskoncept, der giver både fagpersoner og almindelige borgere kompetencer i at yde førstehjælp til selvmordstruede.

Læs mere her: Førstehjælp til selvmordstruede

Der er desuden et stort behov for tilbud til efterladte efter selvmord og til personer som overvejer selvmord. Nogle steder varetages dette tilbud af kommunerne andre steder af sundhedsvæsenet, og nogle steder er der i dag ikke et fast tilbud. Der er derfor også behov for at forankre tilbuddet til efterladte.

Sundhedsvæsenet har primært fokus på de patienter, som sundhedsvæsenet kommer i kontakt med efter et selvmordsforsøg. Psykiatrisk afdeling følger, efter henvisning, op på selvmordsforsøg med tilbud om tilsyn og op til 8 samtaler hos en psykolog. Med indførelsen af telepsykiatri er tilbuddet nu også tilgængeligt i byer og bygder uden for Nuuk. Der er stor interesse for tilbuddet, og dermed også et voksende behov for psykolog-ydelser.

Forskningen viser, at en opvækst præget af misbrug og overgreb giver en markant øget risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøg. Indsatsen mod misbrug, vold og seksuelle overgreb er derfor en meget væsentlig indsats i forhold til forebyggelse af selvmord.
 
For yderligere oplysninger kontakt konstitueret departementschef Lone Nukaaraq Møller på telefon +299 34 66 25 eller e-mail lnmo@nanoq.gl