vælg et emne
... eller vælg et emne

Ny telemedicinsk aftale sikrer bedre behandling

15-04-2016

Patienter med neurologiske sygdomme som fx epilepsi får nu glæde af ny telemedicinsk løsning.

Slut med års ventetid på specialistbesøg for neurologipatienter. Nu tilbyder sundhedsvæsnet en ugentlig ambulatoriedag med speciallæger fra Danmark til alle neurologiske patienter i landet.

Sundhedsvæsnet og Sjællands Universitetshospital har indgået en ny samarbejdsaftale om telemedicinsk behandling, som sikrer grønlandske patienter undersøgelse og behandling af specialister fra Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde - den største neurologiske afdeling i Region Sjælland. Afdelingen i Roskilde varetager behandling inden for alle neurologiske specialer.Optimal behandling og specialistvejledning

 "Med den nye aftale udvider vi vores behandlingstilbud," fortæller styrelseschef Joanis Erik Køtlum, som understreger at værdien af den direkte kontakt med den neurologiske afdeling på Sjællands Universitetshospital også har stor effekt på servicen generelt. ”Aftalen omfatter også speciallægefaglig vejledning til vores personale og er derfor med til at styrke fagligheden,” forklarer han.

Aftalen, som træder i kraft den 1. maj, blev underskrevet onsdag den 6.april som afslutning på et fire dages kursus i neurologisk telemedicin, der blev holdt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

På kurset underviste neurologiske speciallæger i basale neurologiske undersøgelser og de danske læger, sygeplejersker og lægesekretærer fik en introduktion til de grønlandske forhold.

Til gavn for 250-300 patienter

Årligt forventes mellem 250 og 300 neurologiske patienter at få gavn af det nye behandlingstilbud.

”Det betyder, at patienter indenfor relativ kort tid kan få en konsultation med en speciallæge og komme videre med deres udredning og behandling,” fortæller cheflæge Anne Marie Grell Ulrik. Hun understreger at behandlingsformen er blevet vel modtaget af patienterne. ”Den nemmere adgang til specialisten giver en følelse af kontrol over egen situation, hvilket i sidste ende giver en større livskvalitet, afslutter hun.

Sådan foregår en telemedicinsk behandling

Samtalen med specialisten forgår på videokonference, hvor patienten befinder sig på hjemsygehuset, mens specialisten er på det neurologiske ambulatorium i Roskilde. Hvis der er behov for det, deltager en tolk fra hjemsygehuset. Desuden deltager den såkaldte nøgleperson, der er uddannet på hjemsygehuset. Nøglepersonen har gennemgået kursus i neurologisk telemedicin, og fungerer som neurologens ”forlængede arm”.  Det vil sige, at de foretager de undersøgelser, som neurologen har brug for, vejledt af den neurologiske speciallæge.

Hvad er telemedicin?

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser. Ved hjælp af video og billeder kan specialister på lang afstand behandle og rådgive om sygdomme hos borgerne. Brug af telemedicin sikrer lige adgang til behandling og diagnosticering og er specielt egnet til områder hvor befolkningen lever spredt og over store afstande. Grønland er på flere områder et foregangsland inden for telemedicin.

Eksempler på neurologiske sygdomme

• Epilepsi

• Migræne og andre hovedpineformer

• Sklerose

• Parkinsons sygdom

• Svimmelhed