vælg et emne
... eller vælg et emne

Misbrugsnøglepersoner er et tilbud om hjælp

09-12-2016

Naalakkersuisut har sendt forslag til Inatsisartutlov om misbrug i høring. I pressen er der kritik af forslaget om, at der skal være misbrugsnøglepersoner på arbejdspladserne.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at: ”Tanken er, at misbrugsnøglepersoner skal opspore, motivere og henvise til behandlingssystemet.” 
Det er især ordet opspore, der giver anledning til kritik, fordi det opfattes som unødig indblanding i private forhold. 

-”Jeg kan til en vis grad forstå kritikken, og jeg tænker, at vi skal overveje ordlyden en ekstra gang, inden vi fremlægger det endelige lovforslag. Jeg vil gerne understrege, at intentionen med at uddanne misbrugsnøglepersoner er at styrke forebyggelsen af misbrug og at sikre, at der er den nødvendige hjælp og vejledning i forhold til misbrugsbehandling på arbejdspladserne,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain og fortsætter:

- ”Det er ikke hensigten, at misbrugsnøglepersonerne skal overvåge deres kollegaer. Nøglepersonerne, kan i kraft af deres viden om misbrug, vælge at henvende sig til en kollega, som viser tegn på at have et misbrug. Med henvendelsen kan de tilbyde hjælp og vejledning i forhold til misbrugsbehandling, på en fortrolig og hensynsfuld måde. For mange kan det være det kærlige skub, de har brug for, for at komme i gang med misbrugsbehandling.”

I en artikel på Sermitsiaq.AG fremgår det desuden, at tidligere Naalakkersuisoq for Sundhed Steen Lynge finder det problematisk, at der skal findes midler til uddannelsen af Misbrugsnøglepersoner. Der skal ikke findes midler til uddannelsen, da den allerede er finansieret.

De første misbrugsnøglepersoner blev uddannet i 2015. Det er et ønske, at der på sigt er misbrugsnøglepersoner overalt i landet. Misbrugsnøglepersoner kan være ansatte i skoler, andre institutioner for børn, sundhedsvæsenet, de kommunale forvaltninger og kan også være ansatte i det private. 

Misbrugsnøglepersonen er uddannet til at opdage forskellige former for misbrug, herunder misbrug af hash, alkohol og pengespil. Samtidig er nøglepersonen trænet i at motivere borgere, som har et misbrug, til at søge behandling. Gennem sit store kendskab til behandlingssystemet kan nøglepersonen fungere som vejviser for borgeren.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl