vælg et emne
... eller vælg et emne

World TB Day 2017

21-03-2017

Fælles i kampen om at vinde over tuberkulosen

I forbindelse med den årlige World TB dag d. 24. marts opfordrer Verdens sundhedsorganisation WHO alle lande og organisationer om at stå sammen for at afslutte Tuberkuloseforekomsten inden 2030. Dette er et ambitiøst mål. 

I år anbefales det at give et særligt fokus på at nå alle og fokusere på de barrierer, der skabes af stigmatisering, tabuer og forskellig adgang til behandling.

Der har været væsentlige fremskridt i kampen mod tuberkulose. WHO anslår, at der på verdensplan er 49 millioner menneskeliv reddet mellem år 2000 og 2015, men alligevel blev i 2015 10,4 millioner mennesker syge af Tuberkulose og 1,8 million mennesker døde på grund af denne infektionssygdom.

WHO indskærper derfor at for at kunne bekæmpe sygdommen, så kræver det samarbejde på tværs af landegrænser. Samarbejde mellem ministerier og sundhedsvæsenet, samt med partnere, som NGO´er (non government organisations), lokal samfund, forskere og erhvervsliv.

I Grønland kæmper vi fortsat med høj forekomst af tuberkulose. I 2016 blev der konstateret 61 nye tilfælde af aktiv tuberkulose (tuberkulose i udbrud). Vi har medicinsk behandling for Tuberkulosen, det er derfor vigtigt, at sygdommen diagnosticeres tidligt og at behandlingen gennemføres.

Tuberkulose (TB) er en infektionssygdom, som skyldes bakterien Mycobacterium Tuberculosis. De fleste kender TB som lungesygdom, men sygdommen kan også angribe andre organer. Bakterien overføres med små dråber, der dannes ved tale, hoste og nys, hvorfor det kun er lungetuberkulose, som er smitsomt. TB bakterien kan ligge latent i kroppen i mange år for senere at bryde ud, når immunforsvaret svækkes af alder eller sygdom.

At afslutte TB forekomsten i Grønland er og bliver en hård kamp og desværre er vi langt derfra. Grønland har dog flere gode kort på hånden – Vi har en ny TB strategi i høring, et dedikeret sundhedsvæsen, gode diagnostiske muligheder, effektiv medicinsk behandling og politisk opbakning.
Men størrelsen på den udfordring, vi står overfor, må ikke undervurderes. Vejen til en acceptabel forekomst af sygdommen er lang. Vejen til komplet udryddelse er endnu længere.  

Det er vigtigt, at vi indser, at tuberkuloseproblemet ikke kan løses af sundhedsvæsenet alene. Sociale problemer som hjemløshed, alkoholmisbrug og manglende arbejde besværliggør gennemførelsen af den langvarige behandling mod TB. Trange boligforhold og dårlige sanitære forhold øger risikoen for smittespredning. Dårlig ernæring, alkoholmisbrug, rygning og lavt immunforsvar øger risikoen for TB smitte og TB sygdom.

Vejen til succes skal derfor bygges på betydelige, langvarige og vedvarende samarbejde fra centrale myndigheder, fra sundhedsvæsenet og fra borgerne selv.
Fredag den 24 marts er ”World TB Day”, en dag som bruges verden over til at sætte fokus på tuberkulose. En dag hvor vi i Grønland også sætter fokus på tuberkulose. Samfundsfokus er nødvendigt og vi er nødt til at erkende at dette er et fællesprojekt.

Hvordan smitter tuberkulose? Hvad er symptomerne? Hvornår bør jeg søge læge? Hvilken by i Grønland har flest tuberkulosetilfælde?  Svarene på disse spørgsmål kan du finde på hjemmesiden www.tuberkulose.gl.

På hjemmesiden finder du også en quiz om tuberkulose. Det gælder om at svare hurtigst på 10 spørgsmål og man må forsøge så mange gange som man har lyst.  Den person der svarer rigtigt hurtigst, og derved scorer flest point vinder et gavekort på 500 kr.

TB personale rundt omkring i Grønland vil d. 24. marts udføre aktiviteter for at sætte fokus på TB. I Nuuk bliver det i Nuukcenter fra kl 12-16, så kom og vær med og lær lidt om tuberkulose og hvad du kan gøre for at undgå sygdommen.