vælg et emne
... eller vælg et emne

Borgerne i Ilulissat vil bekæmpe hash

10-04-2017

Søndag d. 9. april holdt Naalakkersuisoq for Sundhed borgermøde i Sermermiut, Ilulissat. Med til mødet var også 4 medlemmer af Inatsisartuts Familie og Sundhedsudvalg.

 

Formålet med borgermødet var at oplyse omkring Naalakkersuisoqs indsatser rettet mod hashmisbruget her i landet, men også at få input fra borgerne omkring, hvordan det de mener, at det går og hvad politikerne kan gøre bedre eller skal arbejde for i fremtiden både på lokalt plan og nationalt plan. 

Naalakkersuisoq siger således: Jeg er rigtig glad for fremmødet og det store engagement. Det er tydeligt, at hash er udbredt problem både her i byen og i bygderne. Det er et problem, at hash er tabubelagt at tale om. Vi er nødt til at forebygge, så der ikke kommer nye brugere og det kræver at alle deltager i debatten og at myndighederne samarbejder. 

Der var flere deltagere, som var bekymrede for, at hashhandlerne udnytter de svage i samfundet. Der var en klar oplevelse af, at hash er blevet alt for almindeligt og én sagde direkte, at det er pinligt med den store mængde hash, der konstant florerer i byen. 

En anden stor bekymring blandt deltagerne var, at nogle oplever, at forældre henter deres børn i institutionerne selvom de er tydeligt påvirkede. Et forslag var at alle ansatte i stillinger med skærpet indberetningspligt bør få kursus i at opdage eller se tegn på misbrug. En bekymring var dog, at flere oplever, at der sker for lidt når der bliver lavet indberetninger. 

Borgerne efterlyste også forskellige redskaber til at håndtering af hashmisbrugsproblematikken. Fx tilsyn på arbejdspladser og bedre redskaber til håndtering og påvisning af den økonomiske kriminalitet. Også nye forebyggelsesmetoder blev efterlyst. Borgerne oplever, at der fra myndighedsside ikke bliver gjort nok. Der er et ønske om større kontrol med både og fly.  Her var en særlig bekymring omkring, hvad der kan ske, når der kommer nye lufthavne og flere fly kommer direkte til byerne fra alle mulige dele af verden. 

Endelig var en stor bekymring den udbredte accept, der er af misbrug af hash. Handel med hash foregår åbenlyst på gaden og omgivelserne lader det ske. Der blev direkte sagt: Vi kan og vil ikke længere være passive tilskuere. Vi kan sammen starte en anti-hash bevægelse i lighed med Uran naamik bevægelsen. 

Agathe Fontain holder borgermøde i aften mandag i Aasiaats forsamlingshus kl.19.00.

For nærmere information kontakt Ministersekretær Nauja Møller på mobil +299 582654.