vælg et emne
... eller vælg et emne

Q & A om Tandplejen

22-08-2017

Få svar på mange spørgsmål om Tandplejen her.

Hvad tilbyder tandklinikker af services?
Der er tandklinikker i alle byer med over ca. 500 indbyggere i hele landet. Alle borgere kan få gratis behandling hos en tandlæge, dog har børn og unge under 20 år førsteret. Tandklinikkerne laver almindeligt tandeftersyn, huller (cariesbehandling), rodbehandling, tandreguleringer samt specialiseret tandlægebehandling samt protesebehandling. Ved henvendelse til den offentlige tandklinik kan du få et almindeligt tandeftersyn. For skolesøgende børn tager distriktsklinikken initiativ til besøg på skoler og institutioner, hvor børn/personale/forældre instrueres i tandbørstning/tandhygiejne.

Hvordan er tandplejens tilbud til personer over 20 år?
Alle borgere i Grønland har adgang til gratis tandpleje. Det gælder også voksne og ældre. Så hvis du som voksen eller ældre får problemer med tænderne, så kan du få gratis behandling. Ressourcerne på tandområdet er dog ikke til en systematisk voksentandpleje, som man fx kenderne det fra den private tandpleje. I så fald skulle der afsættes langt flere midler til personale herunder både behandler og hjælpepersonale lige såvel som udbygning i forhold til udstyr og apparatur.  Den voksentandpleje som tilbydes i dag afspejler lovgivningen på området – læs: http://lovgivning.gl/lov?rid=%7B1813B249-70D3-4738-9D72-F8B66A198398%7D

Hvordan er service mht. proteser?
Protesefremstillelse er et arbejde, som udføres af specialuddannet personale – en tandteknikker. Derfor kan der være venteliste på dette? Tandteknikeren rejser ud en gang om året og besøger de distrikter uden tandteknikker. Han eller hun er typisk i distriktet en måned ad gangen og arbejder ud fra den venteliste der findes for lokale protesepatienter. Ofte kan den lokale tandlæge indimellem lave mindre reparationer af knækkede proteser. Nuuk tandpleje kan også i noget omfang tilbyde protesebehandling til patienter fra kysten, når patienten alligevel er i byen og det kan passes ind i Tandplejens øvrige arbejde. Protesearbejdet forgår i flere trin og noget af laboratoriearbejdet foregår også Danmark. Det er altså et meget tidskrævende og specifik stykke arbejde, som der ikke er patientgrundlæg for at tilbyde i alle distrikter. De fleste steder har den lokale tandpleje et godt samarbejde med ældreplejen i lokalområdet og har derfor god kontakt med det patienter som har behov for protese.

Tandplejen i bygderne
Tandplejen besøger bygderne årligt - tandlægen informerer om tidsbestilling mv. ved opslag i bygden. Ved bygdebesøgene indkaldes alle småbørn efter tandsundhedsstrategiens retningslinjer. Alle børn/skolebørn behandles og voksne tilbydes behandling i det omfang tiden tillader det. Nogle behandlinger kan ikke udføres på grund af manglende udstyr i bygderne – hvis der fx skal bruges røntgenbilleder eller lign. I de tilfælde aftales der tid, til når patienten kommer til hovedbyen. Tandplejen har også udmærket samarbejde med det øvrige sundhedsvæsens sygeplejestationer, hvor der ringes ind til tandklinikken og gennem stationens bestyrer ordineres nødvendig medicin til bygdebeboere med tandproblemer, hvis det er nødvendigt og i øvrigt anden form for råd og vejledning, hvis de ikke kan komme ind til byen. Bygderne får samme informationsmateriale som øvrige børn i Grønland, det sendes til dem individuelt (pakker) eller udleveres til  børn og forældre i.f.m. bygdebesøgene, så på det område er bygderne stort set ligestillet med byerne. På mange bygdeskoler har Tandplejen også et samarbejde omkring fluorskylning og daglig tandbørstning.

Alle tandplejens services og ydelser afspejler lovgivningen på området og er formuleret i ydelseskataloget, som du finder under beskrivesen af hver region på peqqik.gl: http://peqqik.gl/Services/Soegeresultat.aspx?sc_lang=da-DK&query=ydelseskataloget