vælg et emne
... eller vælg et emne

Agathe Fontain på besøg i Paamiut

22-01-2018

Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain besøgte Paamiut fra den 17. til 19. januar. Under sit ophold i byen besøgte Agathe Sundhedscenteret, Søfartsskolen og Alderdomshjemmet og holdt møde med forebyggelsesudvalget samt borgermøde i forsamlingshuset, Taqqissuut.

- ”Det var et godt besøg med en række gode og spændende møder. Det var dejligt at mærke det oprigtige engagement hos borgere, medarbejdere og politikere for, at Paamiut skal være et godt og sundt sted at bo,” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain. 

Forebyggelsesarbejdet i Paamiut er udfordret af, at der ikke er ansat en forebyggelseskonsulent i byen. Der er dog en række udvalg i byen som diskuterer og iværksætter forebyggelsestiltag. 

Det gælder blandt andet initiativet Kattunneq som er støttet af Mary Fonden. Projekt Kattunneq arbejder for at styrke de grønlandske krisecentermedarbejderes faglighed og samtidig øge krisecentrenes samarbejde på tværs og med andre fagpersoner, der arbejder med voldsudsatte familier.  

På Søfartsskolen holdt Agathe Fontain et oplæg for de studerende omkring seksuel sundhed, hvilket førte til mange spørgsmål og livlig debat. 

På alderdomshjemmet glædede man sig til at flytte ind i helt nye bygninger, som ligger lige ved siden af sundhedscenteret. Den nye placering giver nye og forbedrede muligheder for samarbejde mellem alderdomshjemmet og sundhedscenteret, hvilket personalet på begge institutioner ser frem til. 

Ved borgermødet havde Agathe Fontain fokus på Islands metoder for at forebygge alkohol, rygning og hashmisbrug blandt unge. Mange af de fremmødte borgere efterlyste mere ansvar og involvering hos forældre og voksne i forhold til at påvirke deres børns vaner. 

Flere borgere nævnte sport og aktiviteter, som et vigtigt alternativ til at drikke eller ryge. Mange pegede på, at det ville hjælpe de unge med at træffe sundere valg, hvis de kom mere ud i naturen, eller hvis familierne lavede flere sunde aktiviteter sammen. 


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl