vælg et emne
... eller vælg et emne

Maniitsoq er parat til at kæmpe for børn og unges sundhed

17-01-2018

I sidste uge besøgte Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, Maniitsoq. Her mødte hun blandt andet det lokale forebyggelsesudvalg og byens borgere. Misbrug af hash var et af de emner, der fyldte meget i debatten.


Maniitsumi Efterskoli.

-”Jeg er rigtig glad for besøget i Maniitsoq. Vi havde en god og åben dialog om de problemer som både borgere og politikere oplever, at hash er årsag til. Jeg oplevede, at der er en stærk vilje til at gøre op med hashmisbruget, og at det bunder i et oprigtigt ønske om at skabe de bedst mulige vilkår for byens børn og unge,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, og fortsætter:

-”Det er rigtig vigtigt, at vi kan tale åbent om problemerne med hash, for det er første skridt på vejen mod at løse dem. Sammenhold og fællesskab er nøgleord, for vi er nødt til at stå sammen og arbejde sammen for at forebygge brugen af hash.” 

Hashmisbruget i Maniitsoq er, ligesom mange andre steder i landet, omfattende. Der er mange gravide der ryger hash, og mange borgere føler sig magtesløse overfor salg og brug af hash i byen. 

Byens forebyggelsesudvalg arbejder målrettet på at bryde tabuet omkring hash i byen og dens bygder. Udvalget har afholdt en række aktiviteter for at sætte fokus på problemet, herunder dramakurser og oplysningsmøder. Udvalget har også arbejdet for at oplyse borgerne om anmeldelsespligten, som blandt andet betyder, at man har pligt til at anmelde salg af hash til politiet. 

Om aftenen afholdt Agathe Fontain borgermøde sammen med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris J. Jensen. Agathes oplæg fokuserede på de gode resultater Island har haft med forebyggelse. Doris oplæg handlede om den kommende skolereform. 

Borgerne stillede blandt andet spørgsmål til indsatsen for at stoppe indsmuglingen og salget af hash, som borgene ønsker skal styrkes ligesom der var ønske om strengere straffe til personer der dømmes for hashhandel. Emner som begrænsninger i salg af alkohol og indførelse af regler for, hvor længe børn må være ude om aftenen optog også mange. 

Borgerne sad i grupper og diskuterede spørgsmålet om, hvorfor unge mennesker drikker eller ryger hash, og hvordan vi kan ændre på dette? 

Mange gav udtryk for at, at voksne skal være gode rollemodeller for børn og unge. Forældre, lærere og andre personer som spiller en stor rolle i børnenes liv, skal være mere opmærksom på deres ansvar, og hvilke signaler de sender. For eksempel om de ryger foran børn. Forældreansvar og grænsesætning for både de voksne og de unge, var emner, der optog mange af deltagerne ved borgermødet. 


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl