vælg et emne
... eller vælg et emne

Ny afdeling på Dronning Ingrids Hospital skaber bedre service og patientoplevelse

01-03-2018

Siden den 1. februar 2018 har særligt overvågnings - og plejekrævende patienter på Dronning Ingrids Hospital haft gavn af hospitalets nye intermediære afsnit.


”Den nye afdeling tager sig af patienter med behov for øget observation, behandling og pleje og er bindeled mellem det behandlingsniveau, der kan tilbydes på sengeafdelingerne og det, der kan tilbydes på intensivafdelingen,” forklarer afdelingssygeplejerske på akutområdet Caroline Dollerup-Scheibel, som sammen med de øvrige medarbejdere og ledelser har været med til at etablere det nye afsnit. Hun forklarer ligeledes at personalet er uddannet til at varetage observation og behandling af patienter med akutte sygdomme, samt at behandlingen foregår som et tæt samarbejde mellem akut - og intensivafdelingen og sengeafdelingen, hvor patienten skal videre til.

Særligt kardiologiske patienter indtil nu
”Vi tilbyder på afdelingen et øget observationsniveau og hurtigere interventionsmuligheder i forhold til den enkelte patient,” forklarer sygeplejerske på det intermediære afsnit Louise Jensen, som er en del af det sundhedsteam, der står for plejen og behandlingen af patienterne på afsnittet. Teamet består af 12 ansatte som arbejder i skiftehold.  ”Vi har haft ca. fire patienter om dagen siden afsnittet blev taget i brug og det har hovedsageligt været kardiologiske patienter,” fortæller hun videre.

Tilfredse patienter og aflastning af sengeafdelinger
Det nye afsnit gør en stor forskel for patienter som ikke kræver indlæggelse på intensivafdelingen, men som har et øget observations - og behandlingsbehov. Den patientgruppe tilhører 57 årige Jakunguaq Skade fra Nuuk. Han fik for nyligt en mindre blodprop i hjertet og blev efter sin indlæggelse på intensivafdelingen overflyttet til det nye intermediære afsnit. ”Jeg oplevede omgivelserne som rolige og personalet som professionelt,” fortæller han. ”Jeg følte mig i gode hænder og jeg mærkede fx ikke, når der var personaleskift,” uddyber han.
Styrelseschef Malene Marie Nielsen udtrykker også tilfredshed med den nye service på landshospitalet.
”Det nye afsnit er en forbedring for en patientgruppe som har befundet sig på et mellemstadie mellem akutafdelingen og en sengeafdeling. Den patientgruppe har vi nu et rigtig godt tilbud til. Samtidig er det nye afsnit en stor aflastning for de almindelige sengeafsnit, som tidligere har skullet bruge ekstra personaleressourcer og plads på de kritisk syge patienter. Fordelene ved det nye afsnit er derfor mange,” slutter hun.

Kontakt:
Styrelseschef Malene Marie Nielsen på telefon: +299 34 43 93 eller e-mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl