vælg et emne
... eller vælg et emne

Information om sommerbemanding på Dronning Ingrids Hospital

20-06-2018

Det er denne sommer særlig vanskeligt at rekruttere personale til Dronning Ingrids Hospital, hvor sengeafdelingerne K1 og K2 på kirurgisk afdeling samt intensiv og intermediær afsnit på akutområdet har ubesatte sygeplejestillinger. Det har medført lukning af sengepladser fra midten af juni og vil fortsætte frem til august måned.

- Vi har gjort vores yderste for at skaffe personale til afdelingerne, men det har desværre ikke ladet sig gøre, siger ledende overlæge på kirurgisk område Knud Erik Kleist.

Den ledende overlæge understreger dog, at man normalt i ferietiden fra begyndelsen af juli til midt i august måned nedjusterer kapaciteten på hospitalets afdelinger, hvilket betyder at man fx ikke indkalder patienter til planlagte opera-tioner og kun behandler akutte patienter samt patienter med truende sygdomme.

Betydningen for patienterne
Personalet gør deres yderste for at situationen ikke vil påvirke den generelle service på afdelingerne, men i pressede situationen vil nogle akutte patienter være nødsaget til at blive overflyttet enten til Island eller Danmark. En anden konsekvens kan blive, at patienter kan vente i længere tid på indkaldelse.

- Situationen er en understregning af, hvad vi desværre længe har vidst: At der er for få uddannede her i landet og for få ude fra, som finder Grønland og Sundhedsvæsenet interessant til at sikre den behandling og pleje, som vores patienter fortjener, siger styrelseschef Malene Marie Nielsen.

Styrelseschefen forklarer, at der forsat søges efter personale til hospitalet og arbejdes på generel fastholdelse og
rekruttering af medarbejdere til Sundhedsvæsenet.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at være attraktive som arbejdsplads i forhold til kurser og videreuddannelse, samt at være synlige i alle fagrelevante fora fx fagblade og messer. Vi samarbejder med flere danske sygehuse fx med rotationsordninger, hvor flere medarbejdere fra et dansk sygehus kan deles om en stilling her. Vi har en rekrutteringskonsulent ansat til ikke blot at sikre promovering af Sundhedsvæsenet, men også til at foretage opfølgning i forhold til fratrædelsesevalueringer osv. Så vi bliver klogere på os selv som arbejdsplads og kan fortage de forbedringer der er behov for, slutter styrelseschefen.

På landsbasis er der behov for ca. 300 sygeplejersker i Sundhedsvæsenet. Der uddannes ca. ti sygeplejersker om året i Grønland. For at kunne arbejde som sygeplejerske i Grønland skal man have nordisk (Dansk, Svensk eller Norsk) eller grønlandsk autorisation.

For yderligere oplysninger kontakt
For yderligere information vedr. denne pressemeddelelse kontakt da styrelseschef Malene Marie Nielsen: mamn@peqqik.gl