vælg et emne
... eller vælg et emne

Opbremsning af elektive patienter til Det grønlandske Patienthjem (DGP)

03-07-2018

Sundhedsvæsenet oplever i forbindelse med sommeren, at indkaldelserne af elektive patienter, som er patienter til planlagte ikke-akutte undersøgelser og behandlinger, fra danske hospitaler er steget markant.

Dette har afstedkommet en tilsvarende stigning i antallet af patienter – og ledsagere, som skal indkvarteres på Det grønlandske Patienthjem i København. Samtidig er det meget svært at finde alternative muligheder for overnatninger, da mange hoteller i byen er fuldt bookede til turister.

Sundhedsvæsenet må som en konsekvens af ovenstående, med øjebliklig virkning, fortage nogle prioriteringer som vil have betydning for såvel patienter som ledsagere.
Helt konkret betyder det at:
• Patienter som allerede er indkaldt kan blive kontaktet for en ændring af deres tid
• Det Grønlandske Patienthjem kan ikke tilbyde overnatning til ledsagere, da alle senge skal prioriteres til patienter.

Det forventes, at ovenstående vil påvirke patienter indkaldt til undersøgelse eller be-handling i juli og august.

Eftersom de patienten som må udsættes skal prioriteres hurtigst muligt, forventes mulighederne for overnatning til pårørende at normaliseres medio september.

Sundhedsledelsen beklager det besvær som ovenstående må have for såvel patien-ter som deres pårørende.

For yderligere oplysninger kontakt Styrelseschef Malene Marie Nielsen e-mail: sund-hedsledelsen@peqqik.gl