vælg et emne
... eller vælg et emne

Samarbejde er nøglen til forebyggelse af selvmord

10-09-2018

”Working Together to Prevent Suicide”. Det er temaet for årets internationale dag for selvmordsforebyggelse, som finder sted 10. september 2018 verden over. I Grønland markeres dagen med forskellige arrangementer rundt om i landet.

- Selvmord, selvmordforsøg og selvmordstrusler sker dagligt i landet og det rammer alle. Derfor er budskabet for dette års tema en kærkommen påmindelse om, at sammen er vi stærkere. Sammen kan vi styrke vores indsats. Sammen kan vi styrke opmærksomheden på, at vi er aldrig alene,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris Jakobsen Jensen og fortsætter: 

- Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med forebyggelse af selvmord. Og det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem systemerne, så alle får den hjælp de har brug for, uanset hvor. Vi har netop igangsat styrkelse af de tværsektorielle samarbejde med kommunerne, hvor Robusthed, som i dag kaldes ThinkInuk, er implementeret i Kommune Kujalleq og er i gang i Qeqqata Kommunia. Implementeringen vil fortsætte i de øvrige kommuner i år og 2019. ThinkInuk er et program der handler om at hjælpe borgere med ikke at handle på deres tanker, når de er i krise/alarmhjerne, hvorfor ThinkInuk er en del af selvmordsforebyggelsesindsatsen.
Til sidst vil jeg sige at jeg er glad for, at der igen i år er mange, der har søgt om tilskud til markering af dagen, det vidner om, at der lokalt er en stor vilje til at arbejde med forebyggelse af selvmord.” 

Det har igen i år været muligt at søge om tilskud fra Departementet for Sundhed og Forskning til afholdelse af lokale arrangementer, i forbindelse med markeringen af international dag for selvmordsforebyggelse. Departementet for Sundhed og Forskning har givet støtte til lokale arrangementer i 25 byer og bygder rundt om i landet. 

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Rosa Thorsen på telefon +299 55 33 03 eller e-mail rosat@nanoq.gl