vælg et emne
... eller vælg et emne

Hurtigere og bedre behandling på knæ og hofteoperationer

24-01-2019

En kombination af fast personale med de nødvendige kompetencer, ny teknologi og ny forløbsstruktur betyder nu
kortere ventelister og bedre kvalitet for borgere, der døjer med knæ- og hofte slidgigt.

- Det nye er, at vi nu har en fast ansat ortopædkirurgisk overlæge med subspeciale i knæ - og hofteplastikkirurgi (kunstige knæ og hofte), hvilket vi har kunnet bygge en forløbsstruktur op omkring. Det vil nedbringe patienternes ventetid på operation betydeligt, forklarer ledende overlæge, for Kirurgisk Område på Dronning Ingrids Hospital, Knud Erik Kleist.

Ifølge den ledende overlæge indbefatter den nye forløbsstruktur på området en ny type proteser, en ny procedure, som kræver et mindre operationsindgreb og justeringer af forhold og arbejdsrutiner i mange afdelinger lige fra Operationsafsnittet, Ortopædkirurgisk Afdeling og Patientkoordinationskontoret på Dronning Ingrids Hospital til Fysioterapien og patientens hjemsygehus.

- Alle procedurer og forløb ligger fuldstædig fast på området. Det og summen af rigtig mange små og store forhold, spiller alle en rolle i det store logiske puslespil, forklarer specialeansvarlig overlæge Laimonas Bendikas.

Han forklarer blandt andet, hvordan de faste forhold har betydet bedre forhold for planlægning, hvilket har effektiviseret arbejdet hos fx patientkoordineringen, som indkalder patienten, og som nu har mere tid til kommunikationen og til at forberede patienten. Eller hos sterilisationscentralen, hvor de mange specialredskaber der skal anvendes til operationerne omhyggeligt skal renses og klargøres inden operationen, hvilket er en tidskrævende proces.

- De faste forhold har betydning for mange små ting, som samlet gør en stor forskel.  Vi når nu otte knæ - og hofteoperationer om ugen på Dronning Ingrids Hospital, hvilket er seks mere end de foregående år, fortæller Laimonas og afslutter - hovedfokus er at sikre patienten hurtig behandling af høj kvalitet og det bidrager den nye struktur til.

I 2018 fik 120 borgere nyt knæ og 30 borgere fik en ny hofte. Særligt for kunstige knæoperationer er tallet stigende. Befolkningen bliver ældre og ni ud af ti vælger at blive opereret med kunstige knæ eller hofte, hvis symptomer og indikationer passer til tilbuddet om at få kunstige led. Gennemsnitsalderen for knæopererede i Grønland er 60+.

For yderligere oplysninger kontakt
For yderligere information vedr. denne pressemeddelelse kontakt da Sundhedsledelsen på
sundhedsledelsen@peqqik.gl eller på tlf.: 344300.